beregnet på mennesker og deres hverdag

Foto: TREDJE NATUR

I 2008 iværksatte Københavns Kommune målrettede tekniske analyser og cost-benefit-analyser for at danne sig et overblik over kommunens klimaudfordringer.

Der blev udarbejdet en strategi med fokus på borgernes hverdag og håndtering af ekstreme skybrud. Målet var at gøre byen mere robust over for klimaforandringer, bedre at leve i og mere bæredygtig.

COWI har bistået Københavns Kommune med forberedelse og udarbejdelse af en klimatilpasningsplan med fokus på de væsentligste socialøkonomiske trusler.

Da regn blev identificeret som den største klimatrussel for København og dens indbyggere her og nu, blev vores deltagelse udvidet til også at omfatte detailprojektering af specifikke klimatilpasningsaktiviteter på afvandings- og bydelsniveau.  

Vi udviklede et værktøj, der er med til at prioritere og præsentere klimatilpasningsindsatser ud fra deres samfundsøkonomiske betydning. Værktøjet er nu integreret i de nationale retningslinjer for klimatilpasningsplaner, som alle danske kommuner anvender.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2008-2018

KUNDE:
Københavns Kommune

COWIS YDELSER:

  • Tekniske analyser
  • Økonomiske og finansielle analyser
  • Investeringsplanlægning
  • Dynamiske oversvømmelsesanalyser
  • Risikovurdering
  • Vurdering af bæredygtige afløbssystemer
  • Detailprojektering
  • Økonomisk vurdering

Kontakt

Arne Bernt Hasling
Chief Project Manager
Water and Nature, East, Denmark

Tel: +45 24794134

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN