Ny kystsikring Skal beskytte Anholts dyrebare kystlinje

13.06.2019

Øboerne og de mange turister, der besøger den dejlige ø Anholt, kan se frem til en sommer med forbedrede strandforhold og en mere sikker kystvej. Den nye kystsikring er på plads og vil sammen med strandfodring mindske erosionen og beskytte kysten mange år frem i tiden.

Den 8. juni 2019 var en stor dag for Anholt, der er et af Danmarks mest isolerede øsamfund. Den dag kunne øboerne nemlig indvie et nyt kystsikringsanlæg, der skal standse erosionen af deres elskede ø. Det nye anlæg kan modstå kraftige bølger fra nord, og øboerne behøver ikke længere være bekymret for, om strandene forsvinder, eller vandet skyller op og ødelægger kystvejen i forbindelse med en storm. Den nye kystsikring har også forbedret badesikkerheden og de rekreative muligheder, så aktiviteter som snorkeldykning, fiskeri, windsurfing og kitesurfing bliver lettere – til glæde for både fastboende og besøgende.

Mange danske kyster kæmper med erosion og risiko for oversvømmelse på grund af bølger og stigende have. For Anholt kom vendepunktet efter en kraftig novemberstorm i 2011, hvor øboerne måtte konstatere, at deres hovedvej var blevet skyllet væk. Vind og bølger havde tæret på vejen i årevis, og det sand, bølgerne bragte med sig fra havet, kunne ikke opveje det, der forsvandt ved erosion. Anholts nordlige kystlinje er rykket mere end 30 meter tilbage i løbet af de sidste 20 år, og der måtte gøres noget.

COWI kom i begyndelsen af 2013 på banen for at se på mulighederne for kystsikring og udtænkte et koncept baseret på færre, men større beskyttelsesforanstaltninger. Den nye kystsikring består af skråningsbeskyttelse, en høfde og tre bølgebrydere, der tilsammen giver øen optimal beskyttelse mod bølgerne. Skråningsbeskyttelsen beskytter kystvejen, mens en klit skjuler anlægget, så den smukke strand bevarer sit naturlige præg.

Ude i vandet bryder tre bølgebrydere bølgerne, før de når i land, så de rammer kysten med mindre energi og dermed forårsager mindre erosion. Jens Bundesen, ingeniør inden for kyst og klimatilpasning hos COWI forklarer:

”Det giver mulighed for, at aflejret sand kan danne en revle mellem bølgebryderen og kysten. Ud over bølgebryderne er der vinkelret på kysten etableret en høfde, der kan fange sandet, så erosionen mindskes yderligere. Sammen med strandfodring vil disse foranstaltninger beskytte Anholts kyst mange år frem i tiden.”

Kontakt

Thomas Gierlevsen
Project Director
Marine and Foundation Engineering, Denmark

Tel: +45 56 40 00 00