Vand

Vand er afgørende for liv. Imidlertid er en af tidens største udfordringer, hvordan vi håndterer de stigende vandproblemer som følge af urbanisering og mindsker oversvømmelser som følge af klimaforandringer.

Vi tilbyder rådgivning inden for alle aspekter af vandsektorudvikling, klimatilpasning og kystbeskyttelse.

Vi rådgiver kunderne om de mest miljørigtige og økonomiske vandforvaltningsløsninger til forsyningssektoren, storbyer, transportnetværk og industri.

I samarbejde med vores kunder leverer vi innovative løsninger, der skaber værdi for mennesker og samfund overalt i verden.

Se løsninger, nyheder og Insights inden for vand.
Juster resultater
Hent flere