Modernisering af syv vandværker i Hovedstadsområdet skal give forbrugere og virksomheder blødere drikkevand

18.08.2020

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er i gang med at modernisere og indføre blødgøring af drikkevandet på selskabets i alt syv regionale vandværker. COWI er blandt de rådgivere, som i tæt samarbejde med forsyningsselskabet skal stå for at designe blandt andet Danmarks største vandværk – Værket ved Regnemark.

HOFOR er gået i gang med at modernisere sine syv regionale vandværker. Værket ved Marbjerg er klar til at blive sat i drift i år, og de tre værker Værket ved Søndersø, Værket ved Thorsbro og Værket ved Gevninge er allerede enten under opførelse eller meget langt i planlægningen. Nu er projekterne til de tre næste værker for alvor startet op. Der er skrevet kontrakter med en række rådgivere – herunder COWI - som skal stå for planlægningen af både renovering og nye anlæg til blødgøring i samarbejde med HOFORs specialister.

Når de tre næste vandværker er klar, vil HOFOR være i stand til at levere blødere vand til ca. 75 pct. af kunderne i København og omegnskommunerne. Moderniseringen af vandværkerne vil også betyde, at drikkevandet, som strømmer ind til københavnerne gennem kilometervis af vandledninger, fortsat vil have en høj fødevaresikkerhed mange år frem i tiden. Det sker via nye standarder, hvor vandbehandlingen foregår i helt lukkede kredsløb i stedet for på anlæg med åbne vandoverflader og iltningstrapper.

”Vi er i gang med en proces, hvor hele vores produktion skal omstilles til de nye standarder – og sådan en proces tager tid. Der er stor efterspørgsel på blødere vand fra både forbrugere og virksomheder i vores forsyningsområde, så vi vil løbende udrulle denne modernisering på alle vores vandværker,” siger Erling Fischer, som er projektchef i HOFOR for vandværker og blødgøring.

Danmarks største vandværk

Til den udfordrende opgave har HOFOR samlet et bredt hold af landets dygtigste specialister og rådgivere.

”Det er spændende at være med til at sætte præg på Danmarks største vandværk og fortsætte det gode samarbejde med HOFOR om at levere blødere vand til hele hovedstadsområdet. Vi kan bruge erfaringerne fra de tre værker, vi allerede arbejder på. Eksempelvis projekterer vi i komplet 3D på alle fagdiscipliner på alle værker, så vi har et meget godt grundlag at arbejde på til dette vandværk,” siger Claus Legarth Bjørn fra COWI, som sammen med PLH Arkitekter arbejder med bygninger og arealerne omkring vandværkerne.

En anden meget central del af vandværket er selve procesanlægget – der hvor vandet bliver behandlet og sendt videre til forbrugerne. Også her er HOFORs specialister hjulpet godt på vej af rådgivere.

”Vi har allerede samlet en masse viden om vandbehandlingen ved design af tre af HOFORs regionale værker og er meget glade for, at vi nu kan bruge den erfaring på de næste værker. Vi arbejder sammen med HOFOR om at gøre vandværkerne så bæredygtige som muligt. Vandbehandlingsanlægget og de tilhørende pumpeanlæg skal designes, så man bruger mindst muligt energi og lige nu arbejder vi intenst på at vælge rørsystemer af rustfrit stål, der har en mindre miljøbelastning uden at gå på kompromis med pris og kvalitet,” forklarer John B. Kristensen, fagleder fra konsortiet NIRAS/Krüger.

Samarbejde der virker

Det gode samarbejde og vidensdelingen imellem de mange specialister på opgaven bliver styrket ved, at hele holdet arbejder sammen på et stort projektkontor dannet til formålet i Rødovre. Her arbejder HOFORs egne projektledere og specialister side om side med rådgivere fra NIRAS, Krüger, COWI, PLH Arkitekter, ØLLGAARD, Emcon, Rørbæk & Møller og Sweco.

”Vi arbejder fra samme kontor og projekterer på tværs af alle rådgiverteams for at hjælpe hinanden og opnå størst mulig synergi mellem projekterne. På den måde får vi nemt og hurtigt afklaret små udfordringer, der opstår, og som ellers ville kræve et møde eller en længere mail-korrespondance. Nu har vi gjort det i flere år med de første tre regionale vandværker, og vi kan se, at det virker. Derfor fortsætter vi den tætte samarbejdsform med de næste vandværker,” siger Erling Fischer fra HOFOR.

FAKTA OM VÆRKET VED REGNEMARK

  • Er opført i 1964
  • Leverer årligt omkring 12 mio. m3 drikkevand til hovedstadsområdet
  • Det nye værk bliver bygget 2023-2026
  • Regnemark leverer blødere vand i 2025
  • Bygherre: HOFOR
  • Rådgivere: NIRAS, Krüger, COWI, PLH Arkitekter, ØLLGAARD, Emcon, Rørbæk & Møller og Sweco

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018