Bedre livsvilkår for omkring 500.000 mennesker i Kenya

09.11.2022

Med funding fra Danida Sustainable Infrastructure Finance igangsættes et vandforsynings- og sanitetsprojekt i byerne Thika og Githunguri nordøst for Kenyas hovedstad Nairobi. Projektet, der startede op den 3. november 2022 og løber frem til 2028, vil sikre det voksende indbyggertal bedre adgang til rent vand og kloakering – og skabe nye arbejdspladser og indtægtskilder lokalt. COWI er rådgiver på projektet.

De nuværende drikkevands- og kloakeringsløsninger i området daterer sig tilbage til 1950’erne. Eksempelvis har kun halvdelen af Thikas befolkning i dag adgang til vand i hanerne, og i Githunguri er der ingen kloakering. De eksisterende rørnet er desuden nedslidte og utætte. 

”Der er ingen tvivl om, at projektet kommer til at gøre en positiv forskel på mange parametre. Ikke mindst når det gælder borgernes livskvalitet og sundhed,” siger civilingeniør i COWI Christhopher Ian Vedelsby, der leder projektet i Kenya.

Projektet blev officielt skudt i gang den 3. november ved et arrangement med COWI-holdet, den lokale underrådgiver East African Engineering Consultants, COWI’s kunde Athi Water Works Development Agency, vandforsyningsselskaberne Thika Water & Sewerage Company og Githunguri Water and Sanitation Company samt Danida Sustainable Infrastructure Finance.

Drikkevand og kloakering  

Befolkningstallet i de to byer ventes i de kommende tyve år at blive fordoblet til i alt ca. 500.000. Forklaringen er dels den demografiske udvikling og dels etableringen af en motorvej fra Nairobi til Thika. Samtidig oplever Kenya stadig oftere tørkesituationer og deraf følgende vandmangel. 

Ifølge Christhopher Ian Vedelsby er hovedmålet med vandforsynings- og sanitetsprojektet at levere rent drikkevand og kloakering til Thika and Githunguri samt bidrage til Kenyas 2030-vision. Og når vandrensningsanlægget med tilhørende rørledninger og pumpestationer står klar, kan det rense 71.000 kubikmeter overfladevand i døgnet fra to nærliggende floder. 

”Projektet omfatter desuden kloakering i områder, som i dag ikke er kloakeret, og opførelse af fire rensningsanlæg samt et biogasanlæg, der omdanner slam til biogas, som kan afsættes og skabe en supplerende indtægtskilde lokalt. Der skal endvidere bygges dæmninger på floderne og etableres et nødvandlager til brug i de tørkeperioder, hvor floderne tørrer ud,” siger Vedelsby.

Energioptimale løsninger  

Grønne og energioptimale løsninger står højt på projektagendaen. Energiforbruget til alle processer bliver således suppleret af el fra solpaneler og et vandkraftanlæg på en af floderne. Begge dele er omfattet af projektet, der for COWI’s vedkommende er opdelt i to faser, forklarer Vedelsby. 

”I fase 1 opdaterer vi et eksisterende feasibility studie og udarbejder designs og udbudsdokumenter, samt assisterer kunden med gennemførelse af udbuddet frem mod valg af hovedentreprenør. I fase 2 skal vi henholdsvis føre tilsyn med byggearbejdet og uddanne de lokale i brug og vedligehold af anlæggene,” siger han og uddyber, at COWI bygger videre på en allerede stærk position i Kenya og Afrika som helhed, hvor virksomheden i mere end 50 år har udviklet bl.a. vand- og spildevandsprojekter og i øjeblikket har tre igangværende projekter. 

Se indslag om projektet bragt på kenyansk tv i forbindelse med fungerende Miljøminister Lea Wermelins besøg i området i marts 2022.

Kontakt

Christopher Ian Vedelsby
Specialist
Policy, Planning and Infrastructure Dev., Denmark