Miljø- og bæredygtighedsvurderinger for Sveriges nye havplaner

Vand Løsninger

I juli 2014 vedtog EU et rammedirektiv for havplanlægning. Formålet var at skabe forudsætninger for både at udnytte og bevare marineområder og samtidig skabe muligheder for afvejninger mellem forskellige interesser for at opnå en bæredygtig fremtidig udvikling.

COWI fik til opgave at videreudvikle de miljøkonsekvensbeskrivelser og bæredygtighedsvurderinger, der tidligere er udarbejdet for havplanerne. Bæredygtighedsvurderingerne belyser de foreslåede planer ud fra et helhedsperspektiv ved at undersøge både økonomiske, økologiske og sociale aspekter.


INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Sveriges kyster

PROJEKTPERIODE:
2017 - igangværende

KUNDE:
Havs- och vattenmyndigheten

COWI YDELSER:

  • Vurderinger af virkninger på miljøet
  • Bæredygtighedsvurderinger

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN