sænkning af vandstanden i reservoirer i nødsituationer

For at gøre det lettere at sænke vandstanden i reservoirerne i nødsituationer og muliggøre delvis eller fuldstændig tømning af reservoiret ved Catskill Watershed-dæmningerne har COWI leveret strukturelle og geotekniske projekteringsydelser og andre ydelser i byggefasen i forbindelse med rekonstruktion af dæmninger og tilhørende faciliteter, herunder installation af en lavtliggende udløbstunnel ved Gilboa-dæmningen. 

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
New York, USA

PERIODE:
2005 - igangværende

KUNDE:
New York City Department of Environmental Protection

COWIS YDELSER:
  • Projektering
  • Ydelser i anlægsfasen

Kontakt

Radenko Kasikovic
Tunnel Specialist
OWI Consulting Inc, Operations, United States

Tel: +1 9295260375

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN