Startskuddet er givet til Lynetteholmen

03.05.2019

By & Havn har valgt teknisk rådgiver og VVM-rådgiver i forbindelse med arbejdet med etableringen af Lynetteholmen: COWI skal stå for den tekniske rådgivning, mens Rambøll skal foretage VVM-udredningen.

Første led frem mod etableringen af Lynetteholmen er dermed taget og nu går arbejdet i gang med at få lavet et grundigt forarbejde til området, som i fremtiden vil huse 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

Havnebygmester og anlægschef i By & Havn, Hans Vasehus, er glad for nu endelig at kunne komme i gang med arbejde:

”Det er jo altid med en vis respekt, at man sætter så store projekter i søen – bogstaveligt talt. Lynetteholmen vil være en forøgelse af Københavns samlede areal med ca. 2 procent og vil fungere både som klimasikring for vandstandsstigninger og vil samtidig kunne huse en helt ny bydel. Det er et historisk projekt og jeg glæder mig til at komme i gang med at gennemføre myndighedsarbejdet og projekteringen sammen med vores rådgivere”.

I forbindelse med den tekniske rådgivning skal COWI se nærmere på udformning og placering af Lynetteholmen, så man kan sikre, at projektet som planlagt kan ibrugtages fra 2022. By & Havn har i denne forbindelse desuden afholdt en række workshops, hvor de væsentligste hensyn er blevet diskuteret.

Henrik Hostrup Pedersen, projektchef i COWI, glæder sig meget over at skulle tage del i den konkrete realisering af Lynetteholmen. Han fortæller om COWIs rådgiverrolle i rammekontrakten:

”Lynetteholmen er i dag en ambitiøs vision om en ny, bæredygtig bydel, der samtidig skal medvirke til en nødvendig klimasikring af byen. Derfor er det også afgørende, at vi får indarbejdet bæredygtigheden fra start og involveret alle de mange interessenter, der skal være med til at sikre projektets fremdrift og succes. Samtidig er det vigtigt, at vi indarbejder så stor fleksibilitet i øens udformning, at vi hele tiden sikrer, at projektet bl.a. indgår i et optimalt samspil med øvrige projekter i området, opfylder flest mulige behov og skaber mest mulig værdi. Vi glæder os enormt meget til at starte denne proces op i vores multidisciplinære team i et tæt samspil med By og Havn, arkitekter og de mange øvrige interessenter. ”

I forbindelse med VVM-udredningen skal Rambøll se nærmere på potentielle miljøpåvirkninger ved det nye anlægsprojekt som omfatter alt fra støj- og trafikpåvirkninger og påvirkninger på dyr og planter på land og i vand.

Mikkel Tamstorf, afdelingschef for Miljøvurderinger i Rambøll siger:

”Rambøll er utroligt glade for at tage del i denne spændende udvikling af København, og specielt klimasikringsaspektet i forhold til de kommende vandstigninger ser vi som en væsentlig brik til hele Københavns udvikling over de kommende årtier. Tidligere på året har vi i Rambøll etableret en ny global division for miljøkonsekvensvurderinger, og vi glæder os til at bringe vores styrkede kompetencer i spil og følge hele den miljømæssige side af anlægsprocessen til dørs i tæt samarbejde med By & Havn og projektets øvrige interessenter. ”

Der er forud for dette, indgået en aftale om bygherrerådgivning med Dansk Hydraulisk Institut vedrørende recipient- og kystttekniske undersøgelser for Lynetteholmen.

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand

Projekt/aftale:
Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand ved anlæg af Lynetteholmen

Ydelser:
Arkitektonisk bearbejdning og udformning, projektering, nødvendige forundersøgelser mv.

Estimeret værdi:
DKK 15 mio. ekskl. moms

Varighed:
Fire år

Teknisk rådgiver (tildelt rammeaftalen):
COWI. Med Arkitema og TREDJE NATUR som underrådgivere.

Rammeaftale om VVM-rådgivning

Projekt/aftale:
Rammeaftale om VVM-rådgivning ved anlæg af Lynetteholmen

Ydelser:
Udarbejdelse af VVM-redegørelse, herunder forudgående miljøundersøgelser, scopingnotat, kortlægningsrapport mv.

Estimeret værdi:
DKK 3 mio. ekskl. moms

Varighed:
To år med option på forlængelse to gange af et år ad gangen

Teknisk rådgiver (tildelt rammeaftalen):
Rambøll

Juridisk rådgiver:
Bech-Bruun

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018