READY gør Aarhus klar til en energi- og klimavenlig fremtid

Energi Løsninger

Aarhus er blevet valgt som demonstrations by til det EU-finansierede READY-projekt, som er et af Nordeuropas største og grønneste smart city-projekter. READY har formål at udvikle og teste fremtidens intelligente energisystemer, hvor byerne – i samspil med private og offentlige aktører – påtager sig en aktiv rolle i den grønne omstilling til en fremtid baseret på vedvarende energi.

I Aarhus bygger READY videre på en række energiprojekter og tester en bred vifte af nye vedvarende og energireducerende teknologier, der tænkes sammen på tværs af byen ved hjælp af smart styring og lagring af energi. Alt i alt er det målet over en årrække at nedsætte energiforbruget med mere end 50 procent.

I forbindelse med en energirenovering af mere 400 almennyttige lejligheder og parcelhuse implementeres og testes bl.a. et nyt energieffektivt solcelleanlæg, der producerer el og varme og samtidig fungerer som energioptager for et varmepumpeanlæg. Herved kan der optages ca. tre gange så meget energi som med traditionelle solpaneler. Endvidere benyttes en såkaldt ’smart energy building hub’, der styrer et stort batterilager, som kan lagre energien fra solen og tænde og slukke for udstyr. Desuden afprøves teknikker til varmegenindvinding fra spildevand fra bygningerne, energieffektiviseringspotentialet i at sætte digitale målere op i de almennyttige boliger, samt nye løsninger inden for lavtemperaturfjernvarme, der på sigt kan rulles ud i hele Aarhus.

I alt er ti partnere i Danmark gået sammen for at for at dele viden og udvikle løsninger i forbindelse med READY-projektet.

Projektet ledes af COWI A/S og er delvist finansieret af et EU-tilskud på cirka 143 millioner kroner.

Læs mere om READY her.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Aarhus, Danmark

PERIODE:
2014-2020

PARTNERE:

 • COWI A/S
 • Aarhus Kommune, herunder Center for Byudvikling og Mobilitet (CBM)
 • AffaldVarme Aarhus (AVA) og Aarhus Klimasekretariat
 • Aarhus Universitet, herunder to forsknings Ph.d.'er
 • Boligforeningen Ringgården
 • Kamstrup A/S
 • Racell Saphire Aps
 • Danfoss A/S
 • Lithium Balance A/S
 • Grøn Energi
 • E.On A/S.

COWIS YDELSER:

 • Projektkoordinering
 • EU-ansøgning
 • Design af PVT
 • Solcelleanlæg
 • Varmepumper
 • Elinstallationer
 • Anlæg for genvinding af varme i spildevand.

Kontakt

Reto Michael Hummelshøj
Leading Project Manager
District Heating, Denmark

Tel: +45 2964 7160

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN