Solenergi til 50.000 husstande på østsjælland

Energi Løsninger

Sorø Kommune fortsætter sine planer om at etablere et 200 MWp stort solcelleanlæg, der skal skabe et mere varieret lokalt energiudbud. Den nye solcellepark er et skridt på vejen mod at reducere Danmarks CO2-aftryk gennem omkostningseffektive vedvarende energiløsninger. Ved at supplere de mange eksisterende vindkraftanlæg med solenergi kan man desuden optimere elnettets ydeevne. Samtidig kan den nye solcellepark udgøre en alternativ indtægtskilde for jordejerne og lokalsamfundet.

Kunden har udpeget COWI til at undersøge den potentielle kapacitet i at etablere et solcelleanlæg på det omkring 240 hektar store område i Sorø på Østsjælland. Projektet inkluderer en undersøgelse af det potentielle antal konfigurationer, udarbejdelse af et projektforslag for den foretrukne konfiguration samt udvikling af et detaljeret PVsyst (solcelleteknologisk software) output med en kompleks skyggescene og CAPEX/OPEX-estimater. Projektet omfatter desuden parallel udvikling af en nedgravet 5 km lang højspændingsledning.

PROJEKTOPLYSNINGER

STED:
Sorø

PERIODE:
2020

KUNDE:
HOFOR A/S

COWIS YDELSER:

 • Identificering af miljø- og servicebegrænsninger
 • Udarbejdelse af et typisk meteorologisk år (TMY)
 • Ekstraktion af LIDAR-topografiske filer
 • Undersøgelse af 20 konfigurationer: Sydvendt, øst-vest, varierende hældning og duvning
 • Foreløbigt estimat af ydelsen for hver enkelt konfiguration
 • Udvælgelse af den optimale konfiguration
 • Foreløbig udformning ved hjælp af PVcase
 • Udarbejdelse af en PVsyst-model, inklusive kompleks og realistisk skyggescene
 • Analyse af ydelse på kort og langt sigt
 • CAPEX- og OPEX-estimat
 • Parallel analyse af sammenkoblingsmuligheder, herunder CAPEX-estimat og dialog med netoperatør

Kontakt

Carlos Garcia Suarez
Project and Marked Director Solar Energy
Wind Energy and Renewables, Denmark

Tel: +45 41760017

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN