Solenergi

Solenergi er en vigtig og uudtømmelig kilde til vedvarende energi. COWI har siden slutningen af 1980'erne været med til at udvikle mere end 200 solenergiprojekter i 28 lande. Disse projekter har involveret storskala landbaserede solenergianlæg samt soltage og andre bygningsintegrerede systemer.

Vi levere alle ydelser og tjenester i alle faser i solenergiprojekter. Fra due diligence til forundersøgelse, miljømæssig og social vurdering, myndighedsgodkendelse, anlægsoptimering, byggetilladelse, detaljeret design, udbudsprocedurer, støtte til indkøb, designvurdering, idriftsættelse og performancetests samt forvaltning af aktiver.

COWI tilbyder tillige elektriske systemstudier samt netværksstudier i forbindelse med tilslutning af større energiproducerende enheder til transmissionsnettet, hvor vi anvender de nyeste softwareprogrammer.

Vores arbejde strækker sig, udover solcellefarme, også til energilagringskomponenter og sol-til-brintløsninger. COWIs brede vifte af tekniske egenskaber giver os mulighed for at understøtte flydende solceller (PV) og hybridversioner med solvarmeprojekter og biomasse-, fjernvarme- og vindenergianlæg.

Se løsninger, nyheder og Insights inden for solenergi.

Juster resultater