Dansk motor bag global grøn omstilling

Energi Løsninger

For mere end 40 år siden begyndte Danmark at omstille energisektoren fra sort til grøn energi. De mange år med grøn omstilling betyder, at Danmark i dag er en af verdens førende inden for grønne energisystemer.

I 2019 blev halvdelen af Danmarks elektricitet produceret af vind- og solenergi. Gennem det danske energipartnerskabsprogram (DEPP) kan 16 partnerlande, der tilsammen tegner sig for 53% af verdens befolkning, nu drage fordel af den erfaring, Danmark har fået med at transformere energisystemet.

Det danske energipartnerskabsprogram går nu ind i sin tredje fase (DEPP III) og deler fortsat dansk ekspertise og know-how med partnerlande, der kan kombinere overgangen til en CO₂ fri økonomi med økonomisk vækst.

Gennem fem rammekontrakter leverer vi teknisk bistand og yderligere support til partnerlandene på vegne af de danske myndigheder og hjælper med at fremskynde accelerationen af den grønne omstilling internationalt.

PROJEKTOPLYSNINGER

STED:
16 Partnerlande, inklusive Kina, Indien, Mexico, Vietnam og Sydafrika

PERIODE:
2020-2025

KUNDE:
Energistyrelsen,   

Konsortium:
EA Energianalyse, Viegand Maagøe og Danmarks Tekniske Universitet, DTU

YDELSER: 

  • Integration af vedvarende energi Viden om produktion og distribution af vedvarende energi samt prognoser og lovgivningsmæssig rådgivning.
  • Planlægning i relation til klimaforandringer Scenarier for drivhusgasemissioner og -modeller, cost-benefit-analyse og investeringsplanlægning.
  • Energiplanlægning og modellering Handlingsplaner for integration og effektivisering af energisystemer.
  • Udvikling af havvind Tekniske gennemførlighedsundersøgelser, der afdækker potentielle havvindpladser og den fysiske planlægning af disse.
  • Energieffektivitet Teknisk know-how vedrørende energieffektivitet i bygninger og industrier samt benchmarking, kortlægning og socioøkonomiske analyser.

Kontakt

Claus Correll Rebien
Business Development Director
Economics and Management, Denmark

Tel: +45 4176 0117

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN