CO₂ neutralitet i ny bydel i Aarhus Ø

Aarhus Kommune vil være CO2-neutral i 2030, og det betyder, at produktionen af elektricitet og varme skal konverteres, så der ikke længere anvendes fossile brændsler som olie, kul og naturgas.

Aarhus Ø er et eksempel på, hvordan man kan tænke nyt inden for fjernvarmeforsyningen, når man både skal forholde sig til et øget pres på fjernvarmenettet og et stigende ønske blandt byens borgere om en bæredygtig byudvikling.

Projektet bidrager til den grønne vision ved at afprøve havvandsvarmepumpers potentiale. Det indebærer et nyt varmeforsyningsanlæg på Aarhus Havn til en ny bydel, Aarhus Ø, bestående af havvandsvarmepumper og varmevekslere.

Det betyder, at Aarhus Ø forsynes med fjernvarme udvundet af havvand hentet i Aarhus-bugten, hvor en elektrisk varmepumpe trækker varme ud af havvandet. Derudover indeholder bygningen et centralt vakuumaffaldssystem, der suger affald fra hele Aarhus Ø.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2015 - 2018

Kunde:

Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

COWI ydelser:
 • Forprojekt og konceptdesign
 • Myndighedsbehandling
 • Overordnet anlægsdesign
 • Ansøgning om udledningstilladelse, inklusiv hydrauliske beregninger i havnebassinet og diverse fagnotater om miljøforhold ved varmepumpen
 • Detailprojektering af 900m² bygning i flere etager
 • Udbudsspecifikationer på funktionsniveau for varmepumper og detailprojektering (herunder el) for veksleranlæg
 • Funktionsbeskrivelse for implementering af styringen i den lokale understation og det overordnede SRO-anlæg
 • Projektledelse
 • Sikkerhedsledelse
 • Projektopfølgning
 • Fagtilsyn
 • Idriftsættelse og aflevering

Kontakt

Casper Lind Larsen
Chief Project Manager
District Heating, Denmark

Tel: +45 56406695

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN