Varmepumper skal forsyne krydstogtterminaler

Photo: Gottlieb Paludan Architects

For at sikre miljøvenlig og økonomisk fordelagtig varmeforsyning skal der etableres en 800 kW varmepumpecentral i Nordhavn, København. Anlægget skal forsyne de tre store krydstogtterminaler og UNICEFs højlager med miljøvenlig varme baseret på grundvand og el.

Krydstogtterminalerne og UNICEFs højlager ligger langt fra det centrale fjernvarmenet i København og har derfor deres eget lokale fjernvarmenet forsynet fra oliekedler. Disse oliekedler erstattes af et nyt varmepumpeanlæg, som trækker varmen ud af to nærliggende grundvandsboringer og løfter fjernvarmetemperaturen til 80 °C.

Anlægget skal give HOFOR driftserfaringer med varmepumper, som på sigt skal indgå i et fleksibelt samspil med el-markedet ved at anvende billig elektricitet fra vedvarende energikilder til varmeproduktion.

Desuden indgår varmepumpeanlægget i EnergyLab Nordhavn-projektet, som har til formål at demonstrere, hvordan blandt andet elektricitet og varme kan integreres i et intelligent, fleksibelt energisystem.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

Januar 2017 – maj 2018

Kunde:

HOFOR A/S

COWI ydelser:
  • Detailprojektering
  • Udbud
  • Fagtilsyn med varmepumpeanlæg, varmelager, grundvandsindtag og -afkast samt tilhørende varmepumpebygning

Kontakt

Marc Andresen

Marc Andresen
Associate Project Director
Industry and Data Centres, Denmark

Tel: +45 4176 8211

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN