Fjernvarme og -køling   

Fjernvarme er en af de mest effektive varmeforsyningsmetoder, og hvis man indarbejder grøn energi i systemet, bliver det også i høj grad bæredygtigt.

På baggrund af vores mangeårige erfaring fra energi- og kølebranchen kan vi levere komplette løsninger, fra planlægning og etablering af nye fjernvarme- og kølesystemer, varmeproduktion fra vedvarende energi, herunder lavtemperaturfjernvarme, til optimering og udbygning af eksisterende netværk samt fornyelse og udskiftning af udtjente rørledningssystemer.

Se løsninger, nyheder og Insights inden for fjernvarme og -køling.

Juster resultater