Fjernvarme skal rense luften i Shangri-La i Kina

Et dansk fjernvarmesystem i Shangri-La sætter nye standarder for energieffektiv og emissionsfri varmeproduktion i Kina. COWI og ABB spiller en væsentlig rolle i projektet, som er finansieret af udviklingsmidler fra Danida.

07.10.2016


Shangri-La ligger i 3.300 meters højde i Yunnan provinsen i den selvstyrende delstat i Kina, Dêqên Tibetan. Byen var tidligere kendt som et jordisk paradis, men er i dag hårdt plaget af luftforurening forårsaget af de mange kakkelovne, som er den primære varmekilde blandt byens 170.000 beboere.

Det skal et nyt fjernvarmesystem nu lave om på.

Fjernvarmesystemet er baseret på vandkraft og varmepumper og er dermed 100 procent emissionsfri. Vandkraften fra et nærliggende bjergområde føres ind til byen og forsyner kedler og varmepumper med strøm, så der kan leveres varme til byens huse via det nyetablerede fjernvarmenet.

Shangri-La er den første by i Kina, der får det unikke fjernvarmesystem, som øger energiproduktionen med 200-300 procent.

"Det kommende fjernvarmesystem sætter helt nye standarder for effektiv energiproduktion i Kina og lever fuldt op til den kinesiske regerings politik på energiområdet. Derfor er der stor interesse fra de omkringliggende provinser og byer, også fra Beijing, som alle kæmper med luftforurening og med at leve op til skærpede krav om energieffektivitet,” fortæller Søren K. Christensen, teknisk chef i COWIs afdeling for fjernvarme.

Win-win-projekt for alle parter

Projektet i Shangri-La er finansieret ved hjælp af et såkaldt DBF-lån (Danida Business Finance) på 20 millioner Euro. Et DBF-lån ydes til udviklingsprojekter, som understøtter bæredygtig vækst lokalt og samtidig inddrager danske spidskompetencer. Det betyder blandt andet, at lånet er rentefrit, men at byen forpligter sig til at tegne kontrakt med en dansk virksomhed.

"Fjernvarmeprojektet i Shangri-La er et rigtigt godt udviklingsprojekt, der illustrerer, hvordan danske virksomheder kan gøre forretning og samtidig medvirke til at skabe udvikling i tråd med FNs verdensmål. Projektet afhjælper alvorlige forurenings- og klimaudfordringer lokalt, og  demonstrerer samtidig moderne danske løsninger. Virksomheder som COWI og ABB er rigtigt gode til at udvikle energieffektive fjernvarmeløsninger og implementere dem inden for de givne lokale rammer," fortæller Tina Kollerup Hansen, chefkonsulent i Udenrigsministeriet.

Fjernvarmesystemet forventes at være oppe at køre i sommeren 2017 og vil levere varme til ca. 100.000 indbyggere.

Kina kan ikke længere modtage støtte fra Danida Business Finance, da det ikke er et udviklingsland, men Udenrigsministeriet håber at kunne gentage de gode erfaringer fra Kina i andre udviklingslande.

I Shangri-La har bystyret planer om at udvide fjernvarmesystemet til hele byen. Et projekt, som byen selv finansierer.

FAKTA

Store miljømæssige fordele

Skiftet fra brugen af brændeovne til fjernvarmesystemer vil betyde en reduktion i kulforbruget i Shangri-La på ca. 17.000 tons kul om året, hvilket svarer til en besparelse på 60.000 tons i årlig udledning af kuldioxid.

Desuden vil det føre til en reduktion på 460 tons støvemission og tusindvis af m3 skov vil blive bevaret. (Kilde: ABB)

Hvem er involveret?

  • Danida (støtter projektet med ca. EUR 7 mio., der bl.a. dækker renter på 10-årigt lån fra Nordea).
  • Nordea (långiver).
  • COWI (Rammeaftale om udvidet monitorering). COWI har netop vundet en kontrakt på udvidet monitorering.
  • ABB (levering af fjernvarme-teknologier).
  • Kinesiske leverandør-virksomheder.

Stort dansk eksportpotentiale i fjernvarmesektoren

Danmark er førende inden for fjernvarmesystemer med en årlig eksport på omkring 6 mia. DKK. En COWI rapport for den danske energibranche anslår, at eksporten vil være steget med 60% i 2025.

Læs rapporten her

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018