GRØN SCREENiNG OG ENERGIOPTIMERING AF BOLIGER

Energi Løsninger

De almene boliger skal energioptimeres. Det vil give beboerne lavere el- og varmeregninger, sikre et bedre indeklima og udgøre et værdifuldt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.
COWIs metode til grøn screening og energioptimering af alment boligbyggeri bygger på flere års erfaringer med innovative projekter inden for energieffektivisering, digitalisering og vedvarende energi.

Vi anvender værktøjerne PVT-BAT og Smart Autotuning, som på grundlag af intelligent data om bygningerne og boligafdelingens el- og varmeforbrug, aktuelt renteniveau, finansiering, elpriser mv. finder frem til, hvilken størrelse solceller og batterilager, der giver beboerne det bedste driftsresultat.

Metoden giver overblik over mulighederne for at optimere boligafdelingens samlede energiforbrug og klimaaftryk med en rangordning af de mulige investeringer efter økonomiske og klimamæssige fordele.

INFO OM PROJEKTET

Placering:
Danmark

Periode:
2020-2026

Kunde: 
Landsbyggefonden og lokale boligafdelinger
Landsbyggefonden har i årene frem til 2026 afsat midler til at afvikle en længere venteliste med helhedsplaner i 453 boligafdelinger med 72.000 boliger og der stilles krav om grøn screening og grøn revurdering for at gøre helhedsplanerne grønnere.

Ydelser:
  • Analyse af helhedsplan og energimærkerapport
  • Projektledelse og informationsmøder
  • Analyse af besparelsespotentialet gennem brug af værktøjerne PVT-BAT og Smart Autotuning
  • Vurdering af investeringsomfang og beboerøkonomisk rentabilitet samt klimamæssige gevinster
  • Præsentation af screeningen

Kontakt

Steen Gravenslund Olesen
Specialist
District Heating, Denmark

Tel: +45 41767126

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN