Foto: Henning Larsen Architects

Nyt byområde vil blive opvarmet med overskudsvarme fra laboratorier

Hvorfor bruger vi ikke overskudsvarme fra røntgenapparater til at opvarme vand i private husstande? I et nyt EU-finansieret projekt med lavtemperatur-fjernvarme udvikles der bæredygtige løsninger til bedre udnyttelse af køleenergi, overskudsvarme og vedvarende energi i fjernvarmenettet.

16.11.2017

I den nærmeste fremtid får beboerne i Brunnshög, en ny forstad uden for Lund, deres hjem opvarmet med overskudsvarme fra to lokale forskningslaboratorier.

Brunnshög består af lavenergi-bygninger, og Kraftringen Energi AB udvikler et fjernvarmesystem, der kan omdanne meget lave temperaturer til opvarmning af bygningerne størstedelen af året.

Løsningen er en del af det EU-støttede Cool District Heating-projekt, som udvikler og afprøver nye lavtemperatur-fjernvarmeløsninger i Høje Taastrup og Lund.

Varmt vand ved hjælp af overskudsvarme fra røntgenapparater

Vandet i Brunnshög skal varmes op ved hjælp af køleenergi og overskudsvarme fra forskningslaboratoriet Max IV, som indeholder nogle af verdens mest kraftfulde røntgenapparater.

European Spallation Source (ESS), der er under opførelse, vil også spille en vigtig rolle i det fremtidige energisystem i Brunnshög, hvor op mod 40.000 mennesker bor og arbejder.

Området udbygges gradvist, og i 2050 er det Kraftringens ambition at kunne opvarme alle bygninger med lavtemperatur-fjernvarme.

”I første omgang tester vi, hvordan vi kan udnytte overskudsvarmen fra Max IV på en række bygninger i et mindre område. Når ESS er i drift fra 2020, vil der være nok overskudsvarme til at forsyne hele Brunnshög", fortæller projektleder Göran Strandberg fra Kraftringen AB.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Sverige

PERIODE:
Oktober 2017 - december 2021

SAMARBEJDSPARTNERE:
COWI A/S og COWI AB
Kraftringen Energi AB
Lunds Kommune
Lunds Universitet
LKF – Lund Kommunes Fastighets AB
Høje Taastrup Fjernvarme amba
Høje Taastrup Kommune
Logstor A/S
Alfa Laval Corporate AB
Euro Heat & Power

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018