værktøj til konsekvensvurdering ved valg af forskellige driftsformer

Som led i en optimering af energiproducenten Verdos anlæg og for at opnå en reduktion i udledningen af CO2 og NOX, udvikler COWI et værktøj til konsekvensvurdering af forskellige driftsformer.

Værktøjet opbygges med afsæt i Thermoflex modeller af henholdsvis kedel- og turbineanlæg.

Den samlede Thermoflex model for hele Randers Kraftvarmeværk anvendes til analyse af en række forskellige kombinationer af driftssituationer. Resultaterne af beregningerne er indarbejdet i en regnearksmodel, som kan bruges af Verdo.

Værktøjet giver svar på, hvordan værket skal køre under optimale betingelser. Systemet er opbygget, så Verdo kan udbygge systemet efter behov med PQ diagrammer samt koble modellen til online procesovervågning.

Info om projektet

Lokation:
Danmark

Kunde:
Verdo A/S

Projektperiode:
Januar 2018 til Februar 2018

COWI ydelser:

  • Levering af Excel regneark med indbygget model for Verdos produktionsanlæg


Kontakt

Jeppe Grue
Technical director
Green Fuels & Energy, Denmark

Tel: +45 56408734

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN