STRATEGI FOR ET VEDVARENDE OG BÆREDYGTIGT OSLO

Foto: Claus Knuth
Miljø Løsninger

Oslo kommune har høje ambitioner for reduktion af CO₂-udledningen og ønsker at fastsætte tydelige mål for vejen hen imod et fossilfrit samfund: Ambitionerne i 2014 var at reducere drivhusgasudledningen med 50 procent inden 2030 sammenlignet med 1991-niveauet, og at Oslo skal være fossilfri inden 2050.

COWI bistod Oslo kommune med at udarbejde et fagligt fundament og et forslag til en klima- og energistrategi. Projektet skulle skabe grundlaget for overgang til et vedvarende og bæredygtigt samfund med henblik på at tage yderligere et skridt hen imod den grønne omstilling.

Projektet omfatter udarbejdelse af et faktagrundlag for sektorerne, transport, byggeri, ressourceudnyttelse, energi og distribution og på dette grundlag at bistå med udformningen af strategien. I strategien blev det kortlagt, hvilke tiltag der vil have den største positive effekt for klima og miljø på kort sigt (forventet effekt inden for 2-7 år), mellemlang sigt (forventet effekt inden for 7-20 år) og lang sigt (forventet effekt inden for 20-40 år).

I arbejdet med strategien deltog ca. 40 kommunale, statslige og private virksomheder, og der blev gennemført en række møder og seminarer.

Efter at projektet var færdigt, har et nyt byråd skærpet ambitionerne. I en tillægsindstilling ønsker de at reducere CO₂-udledningen med 50 procent allerede inden 2020 og at opnå en reduktion på 95 procent inden 2030. Oslo blev af EU kåret til Europas miljøhovedstad i 2017.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Oslo

PERIODE:
2014

KUNDE:
Byrådsavdelingen Miljø og samferdsel, Oslo kommune

COWI YDELSER:

  • Strategisk miljørådgivning

Kontakt

Tore Methlie Hagen
Chief Specialist
Environment and waste

Tel: +4797523018

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN