Foto: URBAN POWER

COWI med til at udvikle vision for et af Nordeuropas største erhvervsområder

07.01.2019

Regeringen og Hvidovre Kommune lancerer i dag et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder: Holmene. COWI har bidraget til at udvikle visionen for det massive byudviklingsprojekt.

Holmene forventes at give plads til 380 nye virksomheder, 12.000 arbejdspladser og skabe ny vækst – op til 54. mia. kr. Og med 700.000 m² bynær natur, stor biodiversitet og en ny 17 km kystlinje, bliver Holmene samtidig hovedstadens nye rekreative område.

Bygget på overskudsjord

Holmene er en udvidelse af det eksisterende industriområde Avedøre Holme. Ulf Kjellerup, seniormarkedsansvarlig i COWIs vand- og miljødivision, fortæller om den fysiske realisering af området:

"Hvert år genererer bygge- og anlægsprojekter alene i hovedstadsområdet gennemsnitligt 3 mio. tons overskudsjord, som er en udfordring at komme af med. Sammen med Hvidovre Kommune har vi set på, hvordan denne jord i stedet kan bruges som en ressource og skabe værdi ved at udvide og udvikle et innovativt erhvervsområde."

Det store byudviklingsprojekt er en del af regeringens helhedsplan for fremtidens København. Tilbage i oktober 2018 præsenterede regeringen Lynetteholmen – et nyt boligområde på en anlagt ø, der ligeledes bygges med overskudsjord.

87 mio. tons jord over de næste 29 år skal bruges til at opbygge de to nye byudviklingsprojekter. For visionen Holmene er første skridt en VVM-redegørelse, hvorefter jordopfyldningen forventes at kunne påbegyndes i 2022.

Nyt anlæg skaber massiv CO₂ besparelse

Holmene kommer blandt andet også til at huse Green Tech Island. Et topmoderne anlæg, som skal overtage Lynetten – Københavns store spildevandsanlæg – og danne rammen om grøn behandling og genanvendelse af spildevand fra hele hovedstaden. Green Tech Island forventes at kunne forsyne 140.000 borgere med grøn energi og give en CO₂ besparelse på 74.000 tons om året.

Læs mere om projektet Holmene her: http://www.holmene.com/

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018