Hele branchen skal med, når byggeriets klimaaftryk skal dokumenteres fra det nye år

17.11.2022

Gennem en helt ny platform skal det blive lettere for alle i byggebranchen at dokumentere byggeriets klimaaftryk, når nye krav træder i kraft fra nytår. Med COWI og Arkitema i spidsen er et nyt dokumentationsværktøj blevet udviklet med henblik på at bidrage til LCA byg, som beregner den totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau, samt at flytte dokumentationsprocessen fra manuel til digital automatisering. Med flere vigtige aktører om bord, heriblandt Green Building Council Danmark og Molio, er man snart klar til at byde alle i byggebranchen indenfor.

Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets nye krav til bygningers klimaaftryk. Kravene omfatter en grænseværdi for hvor meget CO₂ nye bygninger på over 1000 kvadratmeter må udlede i deres livscyklus, målt med Life Cycle Assessment (LCA), som angiver en bygnings klimabelastning. Fra 2025 udbredes CO₂-loftet til nybyggeri generelt.

”Fra årsskiftet skal alle parter i branchen bidrage til at vores bygningers klimaaftryk fra materialer, konstruktion og driftsforbrug ikke påvirker klimaet mere end rimeligt. Og det er en god ting, for byggebranchen har naturligvis også et ansvar for at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Det er oplagt med et digitalt værktøj, der kan hjælpe med at løfte denne opgave. For at skabe et holdbart system der tilgodeser alle i værdikæden, er vi gået sammen med repræsentanter fra hele branchen for i fællesskab at udvikle det digitale dokumentationsværktøj.” – Jens Højgaard Christoffersen, der p.t. er Chief Business Development Officer hos COWI og fra 1. oktober ny CEO.

BEHOV FOR FÆLLES STANDARD PÅ TVÆRS AF BRANCHEN

Det sætter store krav til entreprenører og bygherrer, når de fremadrettet både skal kunne designe deres bygninger inden for de angivne CO₂-rammer, samt kunne dokumentere bygningens samlede klimaaftryk. 

Der findes i dag ingen fælles platform til at dokumentere en bygnings klimaaftryk, hvilket besværliggør dokumentationsprocessen for langt de fleste, og er med til at øge risikoen for fejl eller mangelfuld dokumentation. Derfor er en gruppe af virksomheder og interesseorganisationer på tværs af branchen gået i dialog om, hvordan de sammen kan designe et værktøj og en fælles standard, der tilgodeser alle; fra den lille entreprenør uden kendskab til livscyklusanalyser til de store bygherrer med interne rådgivere. Målet er at få en ensrettet og simpel metode til at dokumentere bygningers klimapåvirkning, og som er tilgængelig for alle. 

Foruden Arkitema og COWI som initiativtagere og primære udviklere, består gruppen desuden af Green Building Council Danmark,  Molio og Plan og Boligstyrelsen (som observatør). Derudover vil der ske en organisering, hvor flere relevante repræsentanter fra organisationerne FRI og Danske Ark samt andre store rådgivere som Rambøll vil deltage i en styregruppe. Ydermere vil der komme følgegrupper, hvor hele branchen kan følge med og bidrage. 

”Byggebranchen er en af de mest forurenende sektorer, så derfor er det positivt, at alle der bygger nyt nu pålægges at dokumentere deres klimaaftryk. Vi ved, at det bliver en omfattende øvelse at få alle med, særligt de mindre entreprenører. Netop derfor er det vigtigt, at vi sammen går ind og kigger på, hvordan vi skaber en fælles, brugervenlig platform, der ikke gør dokumentationen til en tidskrævende byrde for byggeriet.” siger Mette Qvist der er CEO i Green Building Council Denmark.

VIL DEMOKRATISERE LCA

Med repræsentanter fra de forskellige afkroge af bygge- og anlægsbranchen, er der en klar vision om, at værktøjet skal være for alle.

”Klimaet tager ikke højde for, hvor i landet eller fra hvilke projekter CO₂-udledningen kommer. Det der tæller er den samlede udledning. Derfor skal alle også have mulighed for at forstå deres klimaaftryk gennem livscyklusanalyser. Det vi forsøger her, er at demokratisere LCA, så vi kan understøtte den grønne omstilling så hurtigt og gnidningsfrit som muligt,” udtaler Morten Alsdorf der er Senior Direktør Digital Transformation hos COWI.

Den nye LCA-platform er allerede i pilotfase. Styregruppen forventer, at have værktøjet klar til brug i starten af det nye år samtidig med at de nye krav træder i kraft. 

Kontakt

Morten Alsdorf
Senior Digital Transformation Director
Business Development, Denmark

Tel: +45 56404581