Danske virksomheder ser store produktivitetsgevinster i AI

06.12.2023

Brugen af kunstig intelligens kan accelerere produktiviteten med over 10 procent inden for de næste fem år, lyder vurderingen fra danske virksomheder i en ny undersøgelse.

Dansk erhvervsliv har fået øjnene op for kunstig intelligens (AI) som en vej til kraftigt at øge produktiviteten. Det viser en ny undersøgelse, der blev gennemført i november 2023 af rådgivningsfirmaet COWI. 50 danske virksomheder har medvirket i undersøgelsen, som kortlægger erhvervslivets syn på og tilgang til at bruge AI i forretningen. Halvdelen af de deltagende virksomheder er store virksomheder med over 500 ansatte, mens resten er i mellemstørrelsen med 200-500 ansatte.

Undersøgelsen viser, at 63% af de større virksomheder forventer en produktivitetsforbedring på over 10% over de næste fem år – alene fra gevinsterne ved investering i AI-teknologi. Til sammenligning viser tal fra Danmarks Statistik, at danske virksomheder i perioden 2016-2021 opnåede en samlet produktivitetsforbedring på 9%, når alle indsatsområder for at øge produktiviteten lægges sammen.

COWI har tidligere beregnet, at det kræver 195.000 årsværk i industrien frem mod 2035 at indfri Danmarks grønne ambitioner. Allerede i dag er der udtalt mangel på arbejdskraft, og undersøgelsen her viser, at de danske virksomheder har fået øjnene op for, at AI kan øge produktiviteten og dermed være med til at løse et stort samfundsmæssigt problem.
Marius Weydahl Berg Chief Business Development Officer hos COWI
Undersøgelsen viser, at især dataanalyse er et område, hvor AI forventes at skabe mest værdi. 60% af virksomhederne har peget på dataanalyse, som det område af arbejdsgangen med det største potentiale til værdiskabelse.

Selvom interessen og forventningerne til AI er høje, forudser virksomhederne også udfordringer ved at implementere teknologien. Den største barriere er manglende AI-ekspertise og viden i virksomhederne. Dette understreger behovet for investeringer i uddannelse og udvikling af interne ressourcer for at sikre en succesfuld implementering af AI.

"Hvis danske virksomheder ønsker at realisere det fulde potentiale af AI, er første skridt at involvere medarbejderne og opfordre dem til at udforske teknologien," siger Marius Weydahl Berg. "Vi ser i undersøgelsen, at de virksomheder, der udtrykker begejstring for potentialet i AI, samtidig er meget bevidste om de udfordringer, der står i vejen for at indfri det. Erfaring og hands-on læring er nøglen til at udnytte AI's potentiale optimalt."

Undersøgelsen peger også på behovet for en kulturændring og ledelsesmæssig opbakning i virksomhederne for at sikre en smidig overgang til AI-baserede løsninger. Større virksomheder udtrykker bekymring over modstand mod forandring og organisationskultur, mens virksomheder i mellemstørrelsen bekymrer sig mere om datasikkerhed og privatlivsbeskyttelse.

Undersøgelsens konklusioner præsenteres d. 6. december 2023 på eventet /imagine Futures, som afholdes for første gang i år hos Microsoft Danmark, der sammen med COWI er værter på arrangementet. Temaet for årets arrangement er AI.
AI er allerede godt på vej til at skabe nogle markante resultater hos danske virksomheder. Vi ser det vinde indpas i mange dele af organisationerne, hvor det ikke alene øger produktiviteten, men også skaber bedre kvalitet i produkter og services. Vi har kun set toppen af isbjerget, og når undersøgelsen viser, at danske virksomheder tror på en 10 procents produktivitetsstigning, så er det i mine øjne en lidt konservativ vurdering. Jeg tror potentialet er langt større, hvis vi tager de rigtige skridt – både i virksomhederne og politisk.
Mette Kaagaard Microsofts administrerende direktør i Danmark
/imagine Futures vil fremover blive afholdt to gange årligt, hver gang med et nyt tema, der tager afsæt i en megatrend. Initiativet er udviklet i samarbejde mellem Copenhagen Institute for Futures Studies og COWI.

Eventet live streames, og det er gratis at tilmelde sig. Udsendelsen begynder i dag, onsdag, kl. 14.00. Læs mere om /imagine Futures og tilmeld dig eventet på https://imagine-futures.cowi.com/ 

Kontakt

Martin Bernth
Press advisor
Communication, Denmark

Tel: +45 4176 1324