Digital styring skaber overblik og værdi i vandforsyninger

21.12.2023

Bedre overvågning af ledningsnettet under jorden kan være en vej til at sikre mod oversvømmelser og overløb af urenset spildevand. Et asset management-styringsværktøj kan skabe det nødvendige overblik og sørge for, at rør og anlæg fungerer, som de skal, i hele deres levetid.

Der skal investeres massivt i at opdatere spildevandsnettet de kommende år, og samtidig betyder nye bæredygtighedsregler fra EU, at der vil blive stillet flere krav til effektivisering og rapportering, blandt andet i vandbranchen. Derfor bliver det afgørende at kunne træffe velfunderede, langsigtede beslutninger for drift og vedligehold af hele det usynlige net af rørledninger, der holder samfundet flydende.

Et asset management-system giver overblik over ledningsnettet og indeholder data, som kan hjælpe med at udskifte eksempelvis anlæg og rørledninger, når de er udtjente – og ikke før.

”Det handler om at holde sine aktiver funktionsdygtige hele deres levetid ud, og gerne længere. Med asset management kan man overvåge og ved brug af kunstig intelligens og erfaringstal estimere, hvornår for eksempel rør og ledninger skal udskiftes. Mange gange kan aktiver levetidsforlænges med små midler, og man undgår unødige dyre nyinvesteringer og sparer samtidig kloden for mere produktion og affald end højst nødvendigt,” siger Jette Fleng Christensen, leading specialist i COWI med ekspertise i asset management.

Data og beslutningsstøtte

Et udvidet partnerskab mellem COWI og softwarevirksomheden APX10 gør det muligt at kombinere en avanceret dataløsning, data|APX®, med skræddersyet rådgivning, så alle i forsyningssektoren kan blive klædt på til at træffe de rigtige beslutninger.

”Det er langt billigere at forebygge end at betale prisen for de skader, som manglende renovering af kloaknettet kan medføre. Derfor er der god fornuft i at gøre det nemmere for alle i branchen at forstå og udnytte den viden, overvågningsdata kan give os,” siger Jan Scheel, afdelingschef for Vand og klimatilpasning i COWI, og fortsætter:

”Asset management kan hjælpe i en række andre beslutningsprocesser, for eksempel prisfastsættelse og investeringsplanlægning inden for prioriterede områder såsom bæredygtighed, skybrudsplanlægning eller fornyelse af ledningsnettet.”

Direktør i APX10, Ulrich Borup Hansen, oplever, at kunderne efterspørger rådgivning i at anvende de avancerede dataanalyser, og derfor er han glad for samarbejdet med COWI, hvor en række specialister inden for netop vandsektoren og asset management kan hjælpe forsyningerne med at blive endnu mere datadrevne.

Ulrich Borup Hansen siger:

”Med stor entusiasme ser vi nu vores markedsledende softwareplatform anvendt som en afgørende del af COWIs unikke digitale asset management-koncept. Det vil bidrage til at øge tilgængeligheden af og forståelsen for digitalisering for de skandinaviske forsyninger, hvor kompetent brug af data er nødvendig for at imødekomme fremtidens udfordringer.”

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018