Biomasseværk skal bringe Helsingør et skridt nærmere CO₂ neutralitet

Foto: Dragør Luftfoto

Helsingør Kommune ønsker at være blandt de kommuner i landet, der har den laveste udledning af drivhusgasser per borger og har derfor sat sig for at reducere udledning af CO₂ til mindre end et ton per borger senest i 2030 og at være CO₂ neutrale i 2050.

Som led i den plan bygger Forsyning Helsingør et nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg til varmeproduktion på 61 MJ/s og elproduktion på 16 MW. Det nye kraftvarmeværk skal med omstillingen af produktion fra naturgas til træflis være et fyrtårn for grøn og bæredygtig forsyning for Helsingør Kommune.

Paludan Gottlieb Architects står for den arkitektoniske udformning og Tredje Natur for udformningen af landskabet, mens COWI er projekteringsleder og ingeniørrådgiver på alle ingeniørdiscipliner, herunder bygge- og anlægsopgaver samt de kraftværkstekniske processer.

Bygge- og anlægsarbejderne specialdesignes, så de understøtter procesanlæggene på den mest optimale måde, og COWI projekterer de tekniske processer, der binder hovedentrepriserne: brændselshåndtering, kedelanlæg, røggasrensning or turbine sammen. Her trækker projektet på COWIs kompetencer og erfaringer med at håndtere komplekse og teknisk tunge processer.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2015-2019

Kunde:

Helsingør Kraftvarmeværk A/S

COWI ydelser:
  • Projektering og rådgivning om kraftværksanlæg samt bygge- og anlægsdiscipliner inkl. installationer
  • Projekteringsledelse
  • Brandrådgivning
  • Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i udførelsesfasen

Kontakt

Ole Biede
Project Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56408748

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN