Sådan gør vi cirkulært byggeri operationelt i hverdagen

31.01.2023

I Danmark genanvendes op mod 89% af de materialer, vi står tilbage med i forbindelse med nedrivning af et byggeri. Dog er den procentuelle værdi, som de genanvendte materialer har i forhold til de originale materialers værdi, ikke lige så høj. Faktisk er værdien man står tilbage med, efter byggematerialerne er blevet behandlet, ofte nede på 2% af materialets oprindelige værdi. 

Cirkulært byggeri handler om at bevare materialets iboende høje værdi, så lang tid som muligt.

Fra bjælke til savsmuld 

Denne værdiforringelse er et udtryk for selve materialets forringelse i forbindelse med, at det genanvendes eller genbruges. 

Tag en træbjælke. Den i sig selv bærer en værdi på markedet – f.eks. 350 kr. / m. Den kan bruges til et utal af ting, blandt andet i en bygning, til møbler eller til en bro. Skærer man bjælken op til lægter, forringes anvendelsesmulighederne og derved værdien, til cirka 50 kr. / m. Laves lægterne til spånplade, vil værdien være nedbragt yderligere til cirka 25 kr. / m. 

En bygning består af mange forskellige materialer. I dag er der dog sjældent et komplet overblik over de forskellige materialers potentiale for hverken genanvendelse eller genbrug. Uden denne viden, er vi ikke i stand til at fastholde materialernes høje værdi. 

Men paradokset er ikke udelukkende knyttet til renovering. Der er et stort potentiale i at designe bygninger med et skarpere blik for materialernes indhold, fleksibilitet og forskelligartede anvendelsesmuligheder. 

Ressourcekortlægning: et uudnyttet potentiale for bygherrer 

Ved at kortlægge byggeriets forskellige materialer, enten i designfasen eller i bygninger der står over for en renovering eller nedrivning, vil vi kunne høste viden om hvad vi har og hvordan vi bedst bevarer det, genanvender det eller genbruger det. Det er et cirkulært princip, som er med til at fastholde materialernes værdi og forlænge deres levetid. 

I dag vurderer vi primært bygninger ud fra deres størrelse og umiddelbare formål. For fremtiden bør vi tage en mere holistisk tilgang, og se specifikt på hvad bygningerne indeholder, deres potentielle anvendelsesmuligheder og deres cirkulære egenskaber. Ved at lave en sådan kortlægning, opnår vi en højere cirkulær økonomisk gevinst. 

Design for adskillelse 

For at kunne udnytte de individuelle materialer til fulde i mere cirkulære modeller, er der ligeledes behov for at se på vores gængse byggemetoder. Når vi for eksempel støber ét stort lag beton hen over betonelementerne i et byggeri, vil vi ikke umiddelbart kunne tilgå disse elementer uden at ødelægge dem, når vi brækker betonen op. Bolter vi i stedet elementerne sammen, vil vi let kunne adskille dem senere, så de kan få nyt liv i en anden sammenhæng. 

Design for adskillelse er et grundlæggende princip, der understøtter designbeslutninger, materialevalg og hvorledes materialer er sammenføjet og lagdelt på en måde der gør adskillelse lettere. 

Alt i alt er der stort potentiale for det cirkulære byggeri. Men det kræver, at vi flytter os fra teori og strategi til at arbejde konkret med det i hverdagen.

Kontakt

Gitte Gylling Hammershøj Olese

Gitte Gylling Hammershøj Olesen
Green Transition & Sustainability Market Director
Buildings, Denmark

Tel: +45 56406328