COWI fortsætter markant vækst

05.03.2024

Trods uro på den globale scene og ustabile markeder, ikke mindst inden for energi, opnåede COWI en organisk vækst på 9 %. Ordrebogen svulmer og sætter ny rekord på 6,3 milliarder kroner.

I 2023 opnåede COWI en fortsat høj organisk vækst, især inden for infrastruktur, industrielt byggeri og vedvarende energi. Væksten skete primært i Danmark, Norge og Nordamerika, som er vokset pænt, hjulpet på vej bl.a. af diverse offentlige stimuluspakker. Ordrebogen voksede med 25 % til 6,3 milliarder kroner, mens omsætningen steg med 7 % til 7,9 milliarder kroner.

”Vores fokus på at arbejde sammen med vores kunder om at omstille os til en mere bæredygtig fremtid giver resultater. Det sker især på vores kernemarkeder og inden for vores strategiske prioriterede sektorer: vedvarende energi, klimatilpasning og vand, store byggerier og infrastruktur. Jeg er glad for at se, at vores strategi har ramt rigtigt indtil videre. Det er et solidt resultat. COWI er robust og rustet til næste skridt i vores udvikling og vækst,” udtaler CEO Jens Højgaard Christoffersen.

Lønsomheden (EBIT-marginen) steg til 4,4 % mod 4,2 % året før, mens årets resultat voksede med 48 % til 236 millioner kroner.

Det viser ifølge Jens Højgaard Christoffersen, at den underliggende forretning udvikler sig positivt. “Men vi har større ambitioner. Sammen med vores kunder ønsker vi at gøre en betydelig forskel i den grønne omstilling, samtidig med at vi frigør os fra totalitære regimer. Dette kræver, at vi investerer markant mere i ny viden og teknologi."

CFO Natalie Shaverdian Riise-Knudsen bakker op og glæder sig over, at der også er solid fremgang i de finansielle resultater. “For at kunne udleve vores ambitioner er det nødvendigt, at vores lønsomhed forbedres markant, sådan som vi også har meldt ud i vores strategi. Vi har derfor iværksat en række initiativer, som yderligere vil styrke vores evne til at tjene penge fremover,” siger hun.

Desuden glæder hun sig over, at COWIs egne bestræbelser på at agere bæredygtigt bærer frugt.

”Til trods for vores markante vækst så reducerede vi vores samlede CO₂-udledning med 5 %, blandt andet fordi vi fløj mindre end i 2022. Derudover sikrede vi grøn el til vores kontorer i Danmark. Vi er nødt til at revurdere vores ageren og gøre op med nogle af vores indgroede vaner, hvis vi skal nå ’net zero’. Også når det gør dagligdagen mere besværlig,” siger Natalie Shaverdian Riise-Knudsen.

> Se årsrapport for 2023

Hoved- og nøgletal for COWI: 2023 DKKm 2022 DKKm
Omsætning 7.858 7.326
Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) 542 502
EBITDA-margin 6,9 % 6,9 %
EBITA* 465 455
EBITA margin*  5,9 %  6,2 %
Resultat af primær drift (EBIT) 343 306
Overskudsgrad (EBIT-margin)  4,4 %  4,2 %
Resultat før skat 374 247
Resultat for perioden 236 160
Aktiver i alt 4.032 3.706
Egenkapital 1.653 1.513
Egenkapitalandel 41 % 41 %
Pengestrøm fra driftsaktiviteter 336 382
Antal medarbejdere den 31. december 7.997 7.501

EBITA* svarer til resultatet af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger samt andre opkøbsrelaterede immaterielle anlægsaktiver, dvs. efter afskrivning af software, licenser og udviklingsprojekter. Derudover er EBITA* eksklusive særlige poster.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018