Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S – Foreløbig dagsorden

19.01.2024

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 15.30 afholdes den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S. 

Hvis du er aktionær og har et forslag, du ønsker at få behandlet på den ordinære generalforsamling, skal du sende dit forslag til bestyrelsen i god tid, så emnet kan optages på dagsordenen til generalforsamlingen.

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen v/direktionssekretariatet att.: Linda Vedel Andersen lva@cowi.com senest tirsdag den 6. februar 2024. 

Vi forventer at sende indkaldelse til generalforsamlingen og den endelige dagsorden primo marts 2024.

Se den foreløbige dagsorden her. Er kun tilgængelig på engelsk. 

Med venlig hilsen
COWI Holding A/S

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018