COWI leverer stærk vækst i første halvår

29.08.2022

Trods høj inflation og uforudsigelige markedsforhold formår COWI at bevare momentum. Toplinjen voksede med 300 millioner kroner, og medarbejderstaben voksede med mere end 300 medarbejdere i årets første halvår. De gode takter forventes at forsætte i resten af 2022 trods markante risici.

Den grønne omstilling har taget fart i 2022. Øget fokus på klimatilpasninger og ikke mindst vestlige regeringers ambitioner om at frigøre Vesten fra russisk energiforsyning og fossile brændstoffer har påvirket COWIs regnskab i første halvår positivt. Der har således været høj aktivitet i alle koncernens kerneområder, men arkitektforretningen er mærket af udfordrende markedsforhold. 

I alt er omsætningen steget med 300 millioner kroner til 3.635 millioner kroner. EBIT er steget med 20 millioner kroner til 205 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år, mens EBIT-marginen på 5,6 procent var på niveau med samme periode i 2021. Den organiske vækst var på hele 8,1 procent. Pengestrømmen var som forventet negativ (-30 millioner kroner) grundet opdatering af et driftssystem, som forsinkede faktureringen midlertidigt. Siden maj har pengestrømmen været stabil. 

Som led i en ny strategi om udelukkende at være drevet af bæredygtige projekter inden for 3-5 år valgte COWI allerede i begyndelsen af året at takke nej til deltagelse i fossile projekter. Samtidig har koncernen påbegyndt en strategisk tilbagetrækning fra en række regioner for at fokusere forretningen på sine tre kernemarkeder, Skandinavien, Storbritannien og Nord Amerika.

”Vi er tilfredse med, at vi har formået at skabe vækst i vores forretning på trods af svære markedsforhold. Det viser, hvor robust vores forretning er, og især hvor godt vores nye strategi matcher udviklingen og ikke mindst kundernes behov for hjælp til den grønne omstilling,” udtaler Lars-Peter Søbye, CEO for COWI-koncernen. 

En stærk ordrebog er bolværk mod usikre markedsforhold

COWIs ordrebeholdning er nu på 5,1 milliarder kroner, og det forventes ikke, at en kommende recession vil påvirke forretningen markant. 

”Vi udfører typisk planlægning og design på projekter, og disse typer opgaver forventer vi ikke bliver påvirket på den korte bane. Det er meget lidt sandsynligt, at denne del af projekterne vil blive berørt, da det vil være dyrt at stoppe denne del af arbejdet, fordi det vil forsinke projekterne med mange år. Derimod forventer vi, at selve anlægsarbejdet kan blive påvirket grundet de stigende råvarepriser og problemer i forsyningskæderne,” tilføjer Lars-Peter Søbye.

Han fortsætter: ”COWI er den arbejdsplads i branchen i Danmark, der har det stærkeste brand og en stærk profil på andre markeder. Vi har derfor også kunnet øge vores medarbejderstab med 300 kolleger i første halvår. Men vi kan bruge mange flere kolleger, og puljen af ingeniører har brug for at blive udvidet markant, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. For os bliver det afgørende, at vi er i stand til at flytte medarbejdere fra områder med lav aktivitet og lave marginer til områder med høj aktivitet og høje marginer. Det gør vi dog allerede. For eksempel har vi flyttet medarbejdere fra vores boligområde til industriområdet.”

Forudsigeligheden er faldet markant

Trods større markedsusikkerheder og stigende omkostninger er Lars-Peter Søbye forsigtig optimistisk. 

”Vores kerneforretning er sund, og vi har en solid ordrebog, der vil sikre os arbejde i en lang periode. Vi rykker tæt på vores kunder og har mange gode dialoger om, hvordan de rigtige løsninger kunne se ud for dem, der hvor de står. Vi har også et stærkt brand, der gør os i stand til at tiltrække og fastholde talenter. Det er på den baggrund, at vi ser forholdsvis optimistisk på fremtiden,” forklarer Lars-Peter Søbye.

Vundne opgaver i første halvår:

  • I Nordamerika skal COWI projektere fundamenterne til havvindmølleprojekterne Empire Wind 1 og 2 samt Beacon Wind ud for New Yorks kyst for et joint venture mellem Equinor og bp. Med en forventet produktionskapacitet på mere end 2 GW vedvarende energi vil anlægget producere strøm til omkring to millioner husstande i New York, og det vil spille en stor rolle i at indfri staten New Yorks mål om at nå 70 procent vedvarende energi i 2030.

  • I Norge er COWI og Citec blevet tildelt opgaven med at levere ingeniør- og projekteringsydelser til et fuldskala CO2-fangst-anlæg (CC) på Fortums energigenvindingsanlæg i Klemetsrud i Oslo. Projektet, som bygger på et pilotprojekt ved Klemetsrud, anses for at være afgørende, hvis Norge skal indfri sine klimamål.

  • I Sverige har COWI vundet en opgave som bygherreingeniør i den første fase af et CO2-fangst og -lagringsprojekt (CCS) for Skellefteå Kraft. COWI vil være ansvarlig for udarbejdelse af udbud af FEED-pakken (front-end engineering and design). COWI skal også assistere og evaluere de tilknyttede entreprenører.

  • I Danmark er COWI blevet valgt som totalrådgiver på to motorvejsprojekter ved hhv. Kolding og Randers. Begge projekter er en del af Infrastrukturplan 2035, som arbejder for en grønnere fremtid og sigter mod et rigere Danmark, der er bundet bedre sammen.

  • I Storbritannien har COWI vundet opgaven med at levere detailprojektering af ledningsarbejder omkring den planlagte High Speed 2-station (HS2) ved Euston i London. Opgaven er yderst vigtig, da den vil hjælpe HS2 med at forbedre forbindelserne og kapaciteten for passagererne i Londons nuværende metrosystem. HS2 er et af Storbritanniens mest ambitiøse transportprojekter nogensinde, og Euston Station er kendt for at være det mest komplekse ledningsprojekt i Storbritannien.

  • I Danmark har Arkitema og COWI vundet konkurrencen om at designe helhedsplanen for omdannelsen af det 140,000 m2 område, der huser det gamle Frederiksberg Hospital i hjertet af København. Projektet har stort fokus på bæredygtighed, fra både et miljømæssigt og socialt perspektiv.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018