Optimering af energi på kunstmuseum

29.09.2021

Kunstmuseet Ordrupgaard i Charlottenlund er for nyligt blevet udvidet med 1750 m² der blandt andet dækker over fem nye udstillingssale samt den skulpturelle tagkonstruktion med tilnavnet Himmelhaven. COWI har projekteret alle tekniske installationer til den nye tilbygning herunder ventilation og indeklima med varme, befugtning og køl, belysning, elinstallationer, brand- og sikringsinstallationer samt vvs og afløb.

Fredag d. 13. august klippede H.K.H Kronprins Frederik snoren til Ordrupgaards nye tilbygning, der blandt andet huser værker af Monet, Gauguin og Degas. Åbningen var længe ventet, da den nye tilbygning næsten fordobler museets udstillingsareal, og derved giver gæsterne mulighed for at opleve endnu mere af den franske impressionisme, som er en af Nordeuropas største samlinger.

Samlingen blev oprindeligt grundlagt af ægteparret Wilhelm og Henny Hansen som en privat kunstsamling, og parrets tidligere hjem tjener i dag som udstillingsrum for Ordrupgaards betydelige samling af dansk kunst koncentreret omkring Hammershøi og hans tid.

Det er en væsentlig forudsætning for opbevaring af kunst, at indeklimaet til enhver tid har de helt rigtige forudsætninger for hvad angår temperatur, fugt- og CO₂-niveau. Her har COWI hjulpet med at give de besøgende den bedste mulige oplevelse for hvad angår lys og indeklima, uden at det går ud over retningslinjer for opbevaringen af Ordrupgaards uerstattelige kunstsamling.

Samarbejde med norske verdensarkitekter

Himmelhaven binder på fornemmeste vis de originale bygninger fra 1900-tallet sammen med Zaha Hadids tilbygning fra 2005. Med den nye tilbygning skabes en sammenhængende rundtur i kunstmuseets mange spændende udstillingssale samtidig med, at man i haven kan nyde synet af den skulpturelle stålkonstruktion af den verdensanerkendte norske arkitekt- og designstue Snøhetta. Arkitekterne står også bag bygninger som operahuset i Oslo (Norge), biblioteket i Alexandria (Egypten) og ”The National September 11 Memorial Museum & Pavilion” i New York (USA).

På grund af COVID-19 restriktioner har der været begrænsede rejsemuligheder på tværs af landegrænser, og COWI har derfor bistået de norske arkitekter med at udføre fagtilsyn på arkitektarbejdet.

Energioptimering af museumsbygninger

Som forudsætning for at byggeriet Himmelhaven måtte realiseres, var det et krav, at det årlige energiforbrug til museet ikke blev øget. Sideløbende med projekteringen af Himmelhaven har COWI derfor udarbejdet et energirenoveringsprojekt med henblik på at energioptimere de eksisterende museumsbygninger, fortæller specialist og byggeleder på projektet Ulrik Hvidkjær:

"Til energirenoveringsprojektet måtte COWI udarbejdede en detaljeret energimodel, som indeholder information omkring personer, brugsmønstre, konstruktioner, belysning, ventilation, køling, affugtning og befugtning. Ud fra energimodellen kunne det forventede årlige energiforbrug simuleres og på baggrund af disse resultater, blev mulighederne for energioptimeringer synliggjort.

Resultatet blev, at med gennemførelse af en række energiforberedende tiltag, så kunne Himmelhaven realiseres uden det årlige energiforbrug blev hævet. Og simuleringen viste faktisk, at energiforbruget blev sænket en anelse, selvom museet blev udvidet med 1750 m²", siger Ulrik Hvidkjær.

Arkitektonisk kvalitet kræver tæt kommunikation

I forbindelse med projektets udførelse har COWI varetaget funktionen som bygherrens byggeledelse samt varetaget bygherrens arbejdsmiljømæssige forpligtigelser i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

"Som byggeleder for bygherren har det været ekstra interessant at samarbejde med en statslig bygherre som Slots- og Kulturstyrelsen samt en af tidens mest anerkendte tegnestuer i en stadig mere digital tidsalder. Vi har lært, at meget kan klares med et videomøde, men det kan samtidig konkluderes, at det nu engang er mennesker, der skaber bygninger.

Det har derfor været helt essentielt og lærerigt med arkitektens tilstedeværelse på byggepladsen særligt i et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet og jeg er sikker på, at både arkitekt, ingeniører, udførende entreprenører og jeg selv som byggeleder har lært meget om kommunikation og vigtigheden af detaljen", afslutter specialist Ulrik Hvidkjær.

Kontakt

COWI -medarbejder Ulrik Hvidkjær

Ulrik Hvidkjær
Specialist
Project Management Consultancy East, Denmark

Tel: +45 56402771