Understøt de grønne ambitioner med en klar mobilitetsplan

Det skal ikke være svært at indarbejde mobilitets- og infrastrukturtiltag i kommunernes klimamål. Derfor har vi arbejdet på en løsning, der giver et unikt indblik i privatbilisme og mobilitetsadfærd i kommunerne. Det er dit afsæt til en forstærket indsats, hvor der arbejdes målrettet for at begrænse transportsektorens CO2-udslip.

Veje forbinder mennesker. Hver dag kører vi til arbejde, til fritidsinteresser, til supermarkedet og til en lang række andre destinationer, der er vigtige for vores hverdag. Derfor er det essentielt, at vores mobilitetsadfærd både er miljøvenlig, så vi ikke belaster naturen unødigt, og smart, så vi ikke bruger unødvendigt meget tid på vejene.

Kontakt en af vores infrastruktureksperter for at få hjælp til en tilpasset handlingsplan for grønnere mobilitet i dit område.

Skab sammenhæng mellem klimapolitikken og trafikpolitikken

For at knække kurven for privatbilismens CO2-udslip er første skridt at etablere en baseline for udledningen. Data om mobilitetsmønstre og den afledte belastning på klimaet giver et solidt og veldokumenteret fundament for at træffe beslutninger om, hvordan vi skaber en bedre sammenhæng mellem klimapolitikken og trafikpolitikken.

Hvor findes f.eks. de korte bilture, der oplagt kan erstattes med cyklen? Og hvilke forbedringer af den offentlige transport kan gøre den mere fordelagtig end bilen?

Konkret handlingsplan for grøn mobilitet: fra intention til handling

Ved at have overblik over et områdes mobilitetsmønstre og den afledte CO₂-udledning fra privatbilerne, er det også muligt at planlægge tiltag, der understøtter kommunens bæredygtige strategi med grøn mobilitet.

Med visualisering af udvikling og effekt af tiltag (både infrastrukturelle tiltag og jeres egne kampagner), får I viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Green Dash: værktøjet til at skabe overblik, træffe beslutninger og se effekten

Mobiliteten skal gerne understøtte den bæredygtige strategi i en hvilken som helst kommune. Men hvordan?

Infrastrukturplanlægning og adfærdsændringer skal gå hånd i hånd, hvis mobiliteten skal være med til at realisere kommunens grønne ambitioner.

Samtidig skal arbejdet med mobilitetsindsatser understøtte forvaltningens arbejde, og sikre, at man rykker sig fra politik til implementering. Men også, at effekten af mobilitetsindsatserne kan måles op imod den politiske agenda.

Med Green Dash hjælper vi dig i mål med dette.

  • Se hvor, hvordan og hvornår der bliver gjort en forskel for den grønne mobilitet.
  • Få konkrete anbefalinger til infrastrukturplanlægning og hvilke handlinger der kan understøtte en grøn mobilitetsadfærd – samt potentialet for afledte CO2-reduktioner.
  • Følg op på mobilitetsstrategien.

Mød Michael Knørr Skov, Markedsdirektør for mobilitet, samfund og forsyning i COWI, som giver et indblik i hvordan vi arbejder med Green Dash data.