Erfaren bygherrerådgiver (31449)

Ansøgningsfrist: 05/01/2020 - Denmark - Sted: Aalborg/Aarhus/Odense/Vejle - Buildings

ØNSKER DU AT BLIVE EN DEL AF EN AF LANDETS STÆRKESTE BYGHERRERÅDGIVNINGSORGANISATIONER?
Som førende rådgivningsvirksomhed skaber COWI værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Vi oplever en stadigt stigende efterspørgsel på bygherrerådgivning og søger derfor en erfaren bygherrerådgiver til at deltage i den fortsatte udvikling og vækst af bygherrerådgivning Vest, gennem løsning af selvstændige opgaver samt varetagelse af egen kundeportefølje indenfor offentlige, almene og private bygherrer i Vestdanmark.

DU HAR ERFARING SOM BYGHERRERÅDGIVER PÅ KOMPLEKSE PROJEKTER
Du har en solid erfaring med større byggeprojekter med min. 10 års brancheerfaring. Heraf min. 5 års erfaring med nedenstående arbejdsområder, hvilket har givet dig en dyb indsigt og bred viden om udviklings-, udbuds-, projekterings- og byggeprocesser enten som rådgiver, entreprenør eller bygherre. Du har måske en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller en anden relevant byggefaglig uddannelse.
 

Som bygherrerådgiver har du betydelig erfaring med komplekse projekter, hvor du har haft ansvar for de projektrelaterede og aftalemæssige udfordringer i alle faser. Du kender således til byggeriets præmisser og ved hvilke mekanikker, der spiller afgørende ind i de forskellige faser.
 

Du vil løse dine opgaver i tæt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere, for hvem du er den tillidsperson, som sikrer opgaveløsningen i fællesskab med COWIs mange fagspecialister. Herudover kan du via dit netværk og markedstilgang bidrage til afdelingens udvikling såvel fagligt som markedsmæssigt, og du er parat til at påtage dig ledelsesmæssige opgaver med faglig udvikling af kolleger og projektmedarbejdere. 
 

DU VIL KOMME TIL AT ARBEJDE BREDT PÅ PROJEKTER MED FØLGENDE OMRÅDER; OG DU FORVENTES AT HAVE KENDSKAB TIL HOVEDPARTEN AF DEM:
 

 • Klassiske bygherrerådgivningsydelser som behovsafdækning, etablering af beslutningsgrundlag, udbudsrådgivning, procesdesign, programskrivning, konkurrencer, risikostyring samt opfølgning på kvalitet, tid og økonomi under projektering, udførelse og aflevering
 • Strategisk rådgivning af bygherre ift. businesscase, interessenter, projekt og proces
 • Løbende projektledelse i samarbejde med bygherreorganisationen
 • Understøtte bygherrens organisation ift. opfølgning og rapportering
 • Praktisk brug af digitale værktøjer og integration med BIM samt til de aftalemæssige vilkår for det digitale byggeri
 • Almene boligorganisationer samt bygherrerådgivning for disse
 • Budgettering, planlægning og styring af egne projekter (internt) 


DU HAR FOKUS PÅ KUNDEN OG FORSTÅR KUNDENS BEHOV
Du kan nikke genkendende til følgende udsagn:

 • Du er tillidsvækkende og evner at facilitere samarbejdet mellem interessenter på et byggeprojekt
 • Du har overblik og besidder omfattende viden om de grundlæggende discipliner ift. ydelsesbeskrivelser, aftaleforhold, kontraktstyring og kvalitetssikring
 • Du besidder stærke kommunikative evner, der gør, at du kan viderebringe og synliggøre resultaterne af planlægningen og sikre klare aftaler med kollegaer og kunder samt kundens øvrige rådgivere og udførende
 • Du er god til at lytte og til at forstå kundernes behov
 • Du tænker i helheder og evner at prioritere dine opgaver
 • Du agerer proaktivt og har gennemslagskraft
 • Du evner at formulere dig præcist i såvel skrift som tale både på dansk og engelsk.

 
BLIV EN DEL AF DANMARKS STØRSTE BYGHERRERÅDGIVNINGSMILJØ
COWI Bygherrerådgivning Vest har knap 25 medarbejdere (Ingeniører, Arkitekter, Jurister, Konstruktører mv.) placeret i Aarhus, Aalborg og Vejle og herudover har vi et tæt ressourcemæssigt og fagligt samarbejde med vores tilsvarende søsterafdelinger Bygherrerådgivning Øst med ca. 100 medarbejdere samt Arkitema Bygherrerådgivning i Aarhus og København. 

Som bygherrerådgiver er COWI bygherrens nærmeste partner og varetager bygherrens interesser i tillidsfuldt samarbejde fra idé til færdigt byggeri og idriftsættelse. Vi er meget bevidste om, at bygherrerådgiverrollen er en ledelsesrolle og vores faglighed er strategi, proces og ledelse. Som en del af COWIs brede kompetencepalette, ser vi det desuden som en af vores vigtigste opgaver, at sikre vore kunder adgang til alle disse spidskompetencer hvad enten det drejer sig om ingeniørrelaterede kompetencer eller arkitekturrelaterede kompetencer i Arkitema.

Du kan få fast arbejdssted på vores kontor i enten Aarhus, Aalborg, Vejle eller Odense, og da mange af vore bygherrerådgivere i vest er placeret i Aarhus, forventes også jævnlig tilstedeværelse på kontoret i Aarhus.


INTERESSERET?
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte: 

Lars Becher, Vice President, Bygherrerådgivning Vest
Mobil: 4176 6043
 
eller
 
Helle Bundgaard Larsen, Sektionsleder
Mobil: 4176 4536
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt, så vi ser frem til at modtage dit cv og ansøgning. Du søger via "Apply"-knappen på denne side. Vi indkalder løbende til interviews, og tillader os at lukke stillingsannoncen, når vi har ansat den rigtige kandidat.