PETER HOSTRUP RASMUSSEN

PETER HOSTRUP RASMUSSEN

Senior Market Director, COWI

Peter har et stort engagement i udvikling af transportsektoren, især inden for veje, jernbaner, broer og lufthavne. Han deltager gerne i debatten om optimale løsninger, både hvad angår kollektiv trafik, privatbilisme og bløde trafikanter, og sidder med i en række eksterne netværk og brancheforeninger inden for transportpolitik i Danmark. Senest har omdrejningspunktet været den grønne omstilling, herunder også fokus på formålet med de nye løsninger på grøn mobilitet frem for udfordringerne. 

# Transportpolitik
# Grøn mobilitet
# Planlægning og projektering af transportinfrastruktur

Se Linkedin-profil

Artikler

Cowi: Der er brug for mere end hastighedsnedsættelse, hvis vi vil trafikstøjen til livs

Vejbelægninger, støjskærme og hastighedsregulering er løsninger, der i dag bidrager til at løse problemerne på kort sigt. Men hvis vi vil trafikstøjen til livs, er der brug for at tænke mere helhedsorienteret og gøre paletten af løsninger bredere, skriver Peter Hostrup.

Læs artiklen >

Cowi: Politikerne er ikke gode nok til at forklare, hvorfor infrastrukturprojekter er nødvendige

Der har været masser af negativ opmærksomhed i forhold til de store infrastrukturprojekter de seneste år. Projekternes negative konsekvenser har fået lov til at overskygge de positive. Det er en skam, for Danmark har brug for løbende at udvikle sin infrastruktur, skriver Peter Hostrup Rasmussen, Mette Dalsgaard og Michael Knørr.

Læs artiklen >