Investor relations

COWI HOLDING A/S

COWI Holding A/S er koncernens holdingselskab, som blev etableret i 2010, og det ejes af COWIfonden og COWIs medarbejdere COWI Holding A/S er et unoteret dansk aktieselskab.

Inddragelsen af COWIs medarbejdere i ejerkredsen er en vigtig del af COWIs strategi.

Vi tror på, at medarbejdernes ejerskab vil øge samarbejdet i COWI-koncernen og styrke sammenhængen mellem resultater og medarbejdernes kompetencer og indsats.

Kort sagt er det en vigtig forudsætning for COWIs fremtidige succes at have medarbejdere i ejerkredsen.

COWIfonden ejer alle A-aktier plus nogle B-aktier, i alt omkring 87 % af aktiekapitalen. Medarbejderne besidder omkring 13 %. (maj 2022)

AKTIERNE

COWI Holding A/S' aktiekapital (dec. 2021) udgør DKK 286.593.700 (28.659.370 stemmer).

  • DKK 200.000.000 er A-aktier (fordelt på A-aktier á nominelt DKK 100 eller multipla heraf og tildelt 20.000.000 stemmer) ejet af COWIfonden.
  • DKK 86.593.700 er B-aktier (fordelt på 865.937 B-aktier á nominelt DKK 100 og tildelt 865.937 stemmer) ejet af COWIfonden, COWIs medarbejdere og COWI Holding A/S.

HVEM KAN KØBE AKTIER?

B-aktier i COWI Holding A/S kan købes af COWI-koncernens medarbejdere og ledelsen i COWI Holding A/S og COWIfonden på følgende betingelser:

  • Medarbejderen er ansat i et selskab i COWI-koncernen, som ligger i et område, hvor medarbejderaktieprogrammet er tilgængeligt. Disse områder fastlægges årligt i forbindelse med den ordinære generalforsamling.
  • Medarbejderen har hverken selv opsagt sin stilling eller er blevet opsagt eller afskediget på tidspunktet for købet af B-aktierne.

Medarbejdere, ledelsen i COWI Holding A/S og COWIfonden kan købe så mange af de disponible B-aktier i henhold til et tilbud, som de ønsker, forudsat at ingen enkeltperson på noget tidspunkt kan eje et samlet antal B-aktier, der overstiger en fastsat grænse på 0,5 % af aktiekapitalen udstedt i COWI Holding A/S.

AKTIEKURSEN

B-aktiens kurs bestemmes af selskabets indre værdi, som er defineret ved selskabets nettoværdi divideret med selskabets aktiekapital.

Der beregnes en ny aktiekurs hvert år efter den ordinære generalforsamling. Denne aktiekurs fastholdes indtil næste års ordinære generalforsamling.

SALG AF AKTIER

Salg af B-aktier sker via COWIs aktionærportal hos Computershare. COWIs aktionærportal kan findes her.

En gang om året vil nuværende og tidligere medarbejdere i forbindelse med åbningen af aktiehandelsvinduet modtage en e-mail med et link til aktionærportalen.

Aktionærer kan hvert år sælge B-aktierne i det årlige aktiehandelsvindue (inden for 4 uger efter den ordinære generalforsamling), og der er ingen bindingsperiode, før det er muligt at sælge. Lokale afvigelser og/eller lovkrav kan dog gælde i visse lande.

TIDLIGERE MEDARBEJDERE

Hvis aktionærens ansættelse i COWI-koncernen ophører, er aktionæren forpligtet til at tilbagesælge B-aktier i det førstkommende handelsvindue (inden for 4 uger efter den ordinære generalforsamling). I visse tilfælde kan tidligere ansatte dog beholde B-aktierne i yderligere tre år. (Flere oplysninger fås i Betingelser for besiddelse af B-aktier under Læs mere.

 

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af dette websted er gjort tilgængeligt som en tjeneste og er kun til orientering. Selv om vi har forsøgt at holde oplysningerne så opdaterede og nøjagtige som muligt, erstatter, ændrer eller i øvrigt forandrer disse generelle oplysninger om COWIs aktieprogram ikke de vilkår og betingelser, der er fastsat i Betingelser for besiddelse af B-aktier eller lignende vilkår eller betingelser, der er individuelt aftalt og accepteret af aktionærerne som led i erhvervelse og/eller besiddelse af aktier.

Kontakt

COWI-medarbejder Linda duncan Wendelboe

Linda Duncan Wendelboe
Head of Communication
Communication, Denmark

Tel: +45 56405351