Byudvikling kan skabe jobs inden for landbrug og skovbrug

Et vigtigt element i bæredygtig byudvikling er, at jorden omkring byerne anvendes på en gennemtænkt måde. Anna Ternell og Bodil Elmqvist, begge senior sustainability strategist hos COWI, vil deltage ved to internationale klimatopmøder for at dele viden om emnet.

30.10.2017

Bæredygtig byudvikling omfatter ikke kun bymidten. Det handler også om at skabe muligheder for, at byer og de omkringliggende områder kan interagere til gavn for alle parter.

Det vil være et af hovedbudskaberne fra COWIs eksperter på Climate Innovation Summit, som afholdes i Milano 30.-31. oktober og på COP23 i Bonn den 7. november. COP23 er en del af FNs klimapanel (UNFCCC). Politikere, beslutningstagere og private og offentlige aktører fra hele verden vil også deltage.

I forbindelse med Bonn-konferencen vil Anna Ternell og Bodil Elmqvist afholde en rundbordsdrøftelse om emnet bynært skovbrug og landbrugsudvikling i Norden. Drøftelsen vil blive gennemført under ledelse af Nordisk Ministerråd.

Ved konferencen i Milano vil Anna Ternell deltage i et ekspertpanel, hvor hun vil præsentere projekter, der involverer bæredygtig, bynær arealanvendelse. Disse projekter udfører hun i et samarbejde med Gøteborg Kommune, Malmø Kommune, Københavns Universitet, CNR Bologna, Chalmers Technical University og Västra Götaland Region.

“Det er udbytterigt at deltage ved disse lejligheder, og jeg ser frem til gode drøftelser og til at møde potentielle fremtidige samarbejdspartnere fra andre byer i Europa,” siger Anna Ternell.

Interaktionen mellem by og land kan skabe jobs

Som eksempel på gavnlige interaktioner mellem byerne og de bynære områder kan nævnes jobskabelse inden for landbrug og skovbrug. I fire kommuner, bl.a. Gøteborg, foregår der aktuelt et projekt om bynær arealanvendelse.

Det er Anna Ternell, der står i spidsen for projektet i nært samarbejde med regionen, Chalmers og Business Region Gothenburg.

“Bæredygtig arealanvendelse kan bestå af mange forskellige komponenter, men i Gøteborg-projektet har vi valgt at fokusere på bynært skovbrug og landbrugsudvikling, der er baseret på grønne forretningsmodeller og social bæredygtighed. Det er udgangspunktet for min deltagelse ved klimakonferencerne,” siger hun.

Gøteborg Kommune har en enestående mulighed for at planlægge bæredygtig arealanvendelse i og omkring byens centrum, da de ejer 70 procent af jorden, og der er solid politisk opbakning til projektet.

Ved årsskiftet var tre af de fem trin i det igangværende Gøteborg-projekt leveret i form af en forretningsmodel for bynær udvikling og en hvidbog og politikforslag til, hvordan samarbejdet mellem kommunen og private aktører kan blive en succes.

“Det er op til kommunerne at oprette partnerskaber med aktører, som ønsker at leje jord til opdyrkning eller til landbrug og skovbrug, og at sikre, at dette bliver fordelagtigt for alle de involverede parter. Det vil også gavne kommunens borgere i form af jobmuligheder,” siger Anna Ternell.

Om Climate KIC

  • Projektet om bæredygtig, bynær arealanvendelse i fire kommuner, herunder Gøteborg, er finansieret af Climate KIC, som er Europas største paraplyorganisation for samarbejde mellem private og offentlige parter inden for innovation og klima.
  • Climate KIC blev oprettet i 2010 af European Institute of Innovation and Technology (EIT) og består af en lang række virksomheder (bl.a. COWI), universiteter og offentlige instanser som f.eks. kommuner.
  • Climate KIC er et EU-organ, der har til formål at skabe bæredygtig vækst ved at adressere problemstillinger som klimaforandringer og klimatilpasninger. 

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018