COWI i Danmark

​Executive vice president
Henrik Winther
senior Business Development Director 

Knud Erik Christensen

 

Senior Business Development Director
Jasper Kyndi
SENIOR TECHNICAL DIRECTOR, OPERATIONS
Jørgen Pedersen
Senior Vice President, Finance
Dennis Bech-Møller
Plan og økonomi

Senior Vice President: Lars Green Lauridsen
Senior Market Director: Claus Hvashøj Jørgensen
Senior Market Director: Jasper Kyndi

Økonomi og Management
Vice President: Thor Möger Pedersen

Arealer og Rettigheder
Vice President: Henrik Steen Pedersen

Plan og Trafik
Vice President: Michael Knørr Skov

By- og Trafikplanlægning
Senior Market Director, Vice President: Jesper Bredgaard

GIS og IT
Vice President: Steen Jappe

vand og miljø

Senior Vice President: Helle Vang Andersen
Senior Project and Market Director: Jesper Skaarup

Miljø og Arbejdsmiljø
Vice President: Louise Rebien Villefrance

Forurenede grunde og Affald
Vice President: Torben Kristiansen

Grundvand og Geovidenskab
Vice President: Kerim Martinez

Vand og natur
Vice Presidents: Gitte Godsk Dalgaard og Henrik Dalsgård

Vand, Internationalt
Vice President: Anders Thyge

Fjernvarme
Vice president: Henrik Dalsgård

TRAFIKANLÆG

Senior Vice President: Peter Hostrup Rasmussen
Senior Market Director: Jens Sandager Jensen 
Senior Project Director: Flemming Billeskov Nissen
Senior Project Director: Niels Henrik Kjær Jensen
Senior Technical Director: Erik Amtoft

Jernbaner og Metro
Sikring, sikkerhed og PMC
Vice President (Acting): Preben Juul Mikkelsen

Jernbaner og Metro
Spor, power supply og kørestrøm

Vice President: Søren Husted

Ledningsrettigheder og landmåling
Vice President: Rasmus Kolding

Veje og landskab, Øst
Vice President: John Horn

Trafikanlæg, Syd
Vice President: Lars Dalager Hansen

Trafikanlæg, Midt
Vice President: Helle Marzella Bøhl-Møller

Trafikanlæg, Nord
Vice President: Mette Thomsen

​byggeri

Senior Vice President: Frans Dupont
Senior Project Director: Per Fuglsang Birkelund
Senior Project Director: Mikael Voldborg
Senior Market Director: Ervin Nordahl Haukrogh

Bygherrerådgivning, Østdanmark
Vice President: Stig Lohmann-Devantier

Bygherrerådgivning, Vestdanmark
Vice President: Lars Becher

Byggeri, Østdanmark
Vice President: Annette Andersen
Vice President: Mikael Voldborg

Byggeri, Nordjylland
Vice President: Thomas Nørgaard Christensen

Byggeri, Midtjylland
Vice President: David Cuquerella Albert

Byggeri, Sydjylland og Fyn
Vice President: Søren Møller Andersen

 

COWI INTERNATIONALt

Executive Vice president
Michael Bindseil
executive Market director
Søren Adamsen
SENIOR VICE PRESIDENT, FINANCE
Malene Axlev
TRANSPORTATION INTERNATIONAL

Senior Vice President

Jotham Vizard

eNERGY INTERNATIONAL

Senior Vice President

Klaus Winther Ringgaard

cowi in the uk

Senior Vice President

Andy Sloan

COWI in NORTH AMERICA

Senior Vice President

Vacant

Cowi-koncernens organisation

Se hvordan vi er organiseret andre steder i verden

Koncernens Organisation og ejerskab

COWI-koncernen er organiseret i fem business lines - Danmark, Norge, Sverige, COWI internationally samt Arkitema Architects.

 

*COWI Danmark omfatter datterselskaber i Belgien, Indien, Polen, Storbritannien.
** COWI International omfatter datterselskaber i Tyskland, Hongkong, Indien, Korea, Nordamerika, Norge, Qatar, Forenede Arabiske Emirater og Storbritannien

Bestyrelse

Steen riisgaard

Formand

Jukka Pertola

Næstformand

Henriette Hallberg Thygesen
Kristin Sandberg

Valgt af medarbejderne

Niels Fog

Valgt af medarbejderne

Jasper Kyndi

Valgt af medarbejderne

Direktion

Lars-Peter Søbye

President & CEO

Rasmus Ødum

Executive Vice President, COO

Tomas Bergendahl

Executive Vice President, CFO

Jens Christoffersen

Chief Business Development Officer

Executive vice presidents

Michael Bindseil
Executive Vice President, Business Line International
HENRIK WINTHER
Executive Vice President, Business Line Denmark
Marius Weydahl Berg
Executive Vice President, COWI Norge
Anders Wiktorson
Executive Vice President, COWI Sverige
THOMAS KVEIBORG
Executive Vice President, Business Line Arkitema Architects

ejerskab

Koncernens moderselskab, COWI Holding A/S, er et unoteret dansk aktieselskab, der ejes af COWIfonden og nuværende og tidligere medarbejdere.
 

COWIfonden

COWIfonden er en erhvervsdrivende, selvejende fond, der ejer aktiemajoriteten i COWI Holding A/S.

Fondens formål er at udgøre et stabilt fundament for COWI Holding A/S og at støtte forskning og udvikling med tilknytning til dansk ingeniørvirksomhed. COWIfonden støtter COWI-koncernen i at nå sin vision, sikre konkurrencedygtighed og gode økonomiske resultater.

Ifølge fundatsen skal COWIfonden bevare sin bestemmende indflydelse og sikre, at COWI bevarer sin økonomiske uafhængighed gennem selvfinansiering, medarbejderfinansiering eller ved tilførsel af kapital udefra.

Fonden kan, i forbindelse med kapitaludvidelse i COWI Holding A/S eller fusion med andre selskaber, give afkald på sin position som majoritetsaktionær i selskabet, hvis det er nødvendigt for at fastholde og udvikle de erhvervsmæssige aktiviteter som konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan.

COWIfonden besidder ca. 82 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S, herunder samtlige A-aktier. (Maj 2019)

Besøg COWIfondens hjemmeside

 

Øvrige aktionærer i COWI Holding A/S

Ca. 18 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S besiddes af nuværende og tidligere medarbejdere i COWI-koncernen. (Maj 2019)

COWI ønsker hvert år at udbyde aktier til koncernens medarbejdere for at opnå et bredt funderet medejerskab blandt medarbejderne. I øjeblikket udbydes aktierne i otte lande.

Ved stiftelsen af COWI Holding A/S i 2010 fik COWI A/S' aktionærer mulighed for at ombytte deres aktier til nye aktier i COWI Holding A/S.

COWI Holding A/S

COWI Holding A/S er et unoteret dansk aktieselskab. Selskabet blev etableret i 2010 og har en aktiekapital på 286.593.700 kr., hvoraf A-aktier udgør 200.000.000 kr., og B-aktier udgør 86.593.700 kr.

Alle A-aktier er ejet af COWIfonden og har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på 100 kr. Each B share of DKK 100 carry one vote.