COWI i Danmark

​Executive vice president
Henrik Winther
senior Business Development Director 

Knud Erik Christensen

 

Senior Business Development Director
Jasper Kyndi
SENIOR TECHNICAL DIRECTOR, OPERATIONS
Jørgen Pedersen
Senior Vice President, Finance
Dennis Bech-Møller
EU AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT ORGANISATIONS

Senior Vice President: Lars Green Lauridsen
Senior Project Director: Claus Hvashøj Jørgensen

EU and International Development Organisations
Vice President: Mikael Keller

COWI Zimbabwe
Managing Director: Leonard Magara

COWI Mozambique
Deputy Managing Director: Luis Magaço Júnior

SAMFUND OG FORSYNING

Senior Vice President: Helle Vang Andersen
Markedsdirektører: Gitte Godsk DalgaardThor Möger Pedersen og Michael Knørr Skov
Projektdirektør: Jesper Skaarup

Digitalisering og IT
Vice President: Steen Jappe

Samfund, økonomi og miljø
Vice Presidents: Anne Mette R. von Benzon og Claus C. Rebien

Miljø og mennesker
Vice Presidents: Lars Nissen og Louise Rebien Villefrance

Arealer og rettigheder
Vice President: Henrik Steen Pedersen

By og trafik
Vice Presidents: Jesper Bredgaard og Rasmus Guldborg Jensen

Vand og natur
Vice Presidents: Henrik Nielsen og Mette Christensen

TRANSPORT

Senior Vice President: Mette Thomsen
Senior Market Director: Peter Hostrup Rasmussen
Senior Project Director: Flemming Billeskov Nissen
Senior Project Director: Niels Henrik Kjær Jensen
Senior Project Director: Per Jacobsen
Senior Technical Director: Erik Amtoft 

Jernbaner og Metro
Vice President: Søren Husted

Ledningsrettigheder og landmåling
Vice President: Rasmus Kolding

Veje og landskab, Øst
Vice President: Rasmus Kolding (Interim)

Trafikanlæg, Syd
Vice President: Lars Dalager Hansen

Trafikanlæg, Midt
Vice President: Vibeke Poulsen

Trafikanlæg, Nord
Vice President: René Carlsbæk Gundersen

Broer og anlægskonstruktioner 
Vice President: Mette Sloth
Vice President: Annette Dall

​byggeri og industri 

Senior Vice President: Frans Dupont
Senior Project Director: Per Fuglsang Birkelund
Senior Project Director: Mikael Voldborg
Senior Market Director: Ervin Nordahl Haukrogh

Bygherrerådgivning, Østdanmark
Vice President: Stig Lohmann-Devantier

Bygherrerådgivning, Vestdanmark
Vice President: Lars Becher

Byggeri, Østdanmark
Vice President: Annette Andersen
Vice President: Mikael Voldborg

Byggeri, Nordjylland
Vice President: Thomas Nørgaard Christensen

Byggeri, Midtjylland
Vice President: David Cuquerella Albert

Byggeri, Sydjylland og Fyn
Vice President: Søren Møller Andersen

 

COWI INTERNATIONALt

Executive Vice president
Michael Bindseil
executive Market director
Søren Adamsen
SENIOR VICE PRESIDENT, FINANCE
Malene Axlev
TRANSPORTATION INTERNATIONAL

Senior Vice President

Jotham Vizard

eNERGY INTERNATIONAL

Senior Vice President

Klaus Winther Ringgaard

cowi in the uk

Senior Vice President

Andy Sloan

COWI in NORTH AMERICA

Senior Vice President

Vacant

Direktion

Lars-Peter Søbye

President & CEO

Rasmus Ødum

Executive Vice President, COO

natalie shaverdian riise-knudsen

Executive Vice President, Group CFO

Jens Højgaard Christoffersen

Executive Vice President, Group CBDO

Executive vice presidents

Michael Bindseil
Executive Vice President, Business Line International
HENRIK WINTHER
Executive Vice President, Business Line Denmark
Marius Weydahl Berg
Executive Vice President, COWI Norge
Anders Wiktorson
Executive Vice President, COWI Sverige
THOMAS KVEIBORG
Executive Vice President, Business Line Arkitema Architects

Cowi-koncernens organisation

Se hvordan vi er organiseret andre steder i verden

Koncernens Organisation og ejerskab

COWI-koncernen er organiseret i fem business lines - Danmark, Norge, Sverige, COWI internationally samt Arkitema Architects.

 

*COWI Danmark omfatter datterselskaber i Belgien, Indien, Polen, Storbritannien.
** COWI International omfatter datterselskaber i Tyskland, Hongkong, Indien, Korea, Nordamerika, Norge, Qatar, Forenede Arabiske Emirater og Storbritannien

Bestyrelse

Jukka Pertola

Formand

Henriette Hallberg Thygesen

Næstformand

Anne Harris
BIRGIT FARSTAD LARSEN
Carsten Bjerg
Henrik Andersen

Jasper Kyndi

Valgt af medarbejderne

Kristin Sandberg

Valgt af medarbejderne

Niels Fog

Valgt af medarbejderne

ejerskab

Koncernens moderselskab, COWI Holding A/S, er et unoteret dansk aktieselskab, der ejes af COWIfonden og nuværende og tidligere medarbejdere.
 

COWIfonden

COWIfonden er en erhvervsdrivende, selvejende fond, der ejer aktiemajoriteten i COWI Holding A/S.

Fondens formål er at udgøre et stabilt fundament for COWI Holding A/S og at støtte forskning og udvikling med tilknytning til dansk ingeniørvirksomhed. COWIfonden støtter COWI-koncernen i at nå sin vision, sikre konkurrencedygtighed og gode økonomiske resultater.

Ifølge fundatsen skal COWIfonden bevare sin bestemmende indflydelse og sikre, at COWI bevarer sin økonomiske uafhængighed gennem selvfinansiering, medarbejderfinansiering eller ved tilførsel af kapital udefra.

Fonden kan, i forbindelse med kapitaludvidelse i COWI Holding A/S eller fusion med andre selskaber, give afkald på sin position som majoritetsaktionær i selskabet, hvis det er nødvendigt for at fastholde og udvikle de erhvervsmæssige aktiviteter som konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan.

COWIfonden besidder ca. 86 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S, herunder samtlige A-aktier. (May 2021)

Besøg COWIfondens hjemmeside

 

Øvrige aktionærer i COWI Holding A/S

Ca. 14 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S besiddes af nuværende og tidligere medarbejdere i COWI-koncernen. (May 2021)

COWI ønsker hvert år at udbyde aktier til koncernens medarbejdere for at opnå et bredt funderet medejerskab blandt medarbejderne. I øjeblikket udbydes aktierne i otte lande.

Ved stiftelsen af COWI Holding A/S i 2010 fik COWI A/S' aktionærer mulighed for at ombytte deres aktier til nye aktier i COWI Holding A/S.

COWI Holding A/S

COWI Holding A/S er et unoteret dansk aktieselskab. Selskabet blev etableret i 2010 og har en aktiekapital på 286.593.700 kr., hvoraf A-aktier udgør 200.000.000 kr., og B-aktier udgør 86.593.700 kr.

Alle A-aktier er ejet af COWIfonden og har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på 100 kr. Each B share of DKK 100 carry one vote.