Nyt domicil for SR-Bank i Norge - Træbyggeri

Foto: Sindre Ellingsen

Byggeri Løsninger

Finansparken, SR-Banks hovedkontor, er et nyt vartegn i Stavanger. Med syv etager over jorden og tre etager under er det en af Europas største erhvervsbygninger opført i træ.

Bygningen er hovedsageligt opført med trækonstruktioner som bærende bygningsdele. Der er anvendt limtræ og massivt træ samt specialtilpassede bjælker i bøglimtræ. Projektet viser fuldt ud de arkitektoniske og tekniske muligheder for at bruge træ.

Under terræn og som stabiliserende elementer i forbindelse med elevatorer og trappeskakter er der anvendt betonkonstruktioner. Facader er primært udført med glaskonstruktioner, og taget er et grønt tag.

Der er i stor udstrækning anvendt træ som overflader og beklædning. Desuden er bygningen opført med store åbninger mellem etagerne – der er åbent fra 1 til 6 etage. 

COWIs ydelser

COWI var ansvarlig for brandrådgivningen, som var særligt udfordrende, da anvendelse af træ og store åbne etager bryder med kravene til brandsikkerhed i den norske vejledning TEK10. COWI har derfor udført omfattende brandtekniske analyser af brand- og evakueringsforløb og har ved en brandteknisk dimensionering verificeret, at de brandtekniske løsninger har et sikkerhedsniveau, der svarer til funktionskravene i TEK10.

Byggeriet er forsynet med brandalarmeringsanlæg og sprinkleranlæg. Derudover er der installeret brandventilationsanlæg på de åbne kontoretager.

Der er udført simuleringer af brandforløbet for at vurdere konsekvenserne af spredning af røg i de store åbne volumener i bygningen. Simuleringerne udføres med CFD-simuleringsværktøjer, der er anerkendt til denne type analyse. Simuleringerne dokumenterer blandt andet røggaskoncentrationer, temperaturer og sigtbarhed. Disse data kan bruges til at vurdere risikoen for spredning af brand og røg samt indvirkningen på evakuerende personer i bygningen.

Der er udført simuleringer af evakueringsprocessen i bygningen for at vurdere evakueringstider og evakueringsflow. Brandsimuleringer benyttes til at verificere, om den krævede evakueringstid er tilgængelige inden brandsimuleringer viser kritiske forhold.

ÅRETS TRÆBYGNING 2019

  • Finansparken vandt den norske pris 'Årets Træbygning 2019' for:
  • Nyskabende og innovative løsninger ved brug af træ
  • Innovativ proces relateret til projektets udvikling
  • Industrialiserede og effektive løsninger
  • Klare ambitioner og et konstant fokus på miljø og bæredygtighed
  • Fremragende arkitektonisk kvalitet.

Finansparken er Breeam-NOR Excellent certificeret.

PROJEKTOPLYSNINGER

PROJEKTOMFANG
22.500 m². Syv etager over jorden og tre etager under.

LAND
Norge

COWIS YDELSER
Brandrådgivningen i projekterings- og udførelsesfasen. Udarbejdelse af evakueringsplaner for bygningen.

PERIODE
2016 - 2019

KUNDE
Veidekke Entreprenør AS
Kontaktperson: Knut Skaar
knut.skaar@veidekke.no

SAMARBEJDE
Arkitekt: SAAHA / Helen & Hard

PROJEKTVÆRDI
Cirka 450 mio. NOK

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

Kontakt

Jesper Prip Mørch
Leading Specialist
Buildings East, Denmark

Tel: +45 56407789

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN