Lavere omkostninger og mere stabil energiforsyning i industrivirksomhed i Punjab

Emballageproducenten Bulleh Shah Packaging besluttede i 2011 at få undersøgt alternative energikilder til sin papirfabrik i Kasur i Punjab. Det eksisterende kedelanlæg genererede procesdamp og elektricitet til møllen ved hjælp af naturgas og heavy fuel oil.

COWI gennemførte et konceptuelt design og et "bankable feasibility study", og konklusionen blev, at der skulle etableres et nyt biomasse kedelanlæg sammen med det eksisterende anlæg.

Løsningen ville give en mere pålidelig energikilde og reducere driftsomkostningerne ved at udnytte biomasseaffald fra lokalt dyrket afgrøder som brændstof.

Det blev besluttet at etablere en ny 40 MWe biomassefyret kedel og et nyt røggasrensningssystem med posefilter. Eksisterende turbine, kølesystem og elektriske systemer blev genanvendt, så vidt det var muligt.

Info om projektet

Lokation:

Pakistan

Projektperiode:
2011 – 2015

Kunde:

Bulleh Shah Packaging (PVT.) LTD.

COWI ydelser:
  • Konceptuelt design
  • Bankable feasability studie
  • Udarbejdelse af udbudsbetingelser
  • Evaluering af tilbud og kontrahering
  • Gennemgang af design

Kontakt

Kasper Fröhlich
Business Development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 52342456

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN