Baltic Pipe – skal sikre gasforsyningen i Østeuropa

Energi Løsninger

Baltic Pipe-projektet er et af Danmarks største foreslåede energiprojekter, der har til formål at øge gaskapaciteten, skabe større konkurrence på det europæiske gasmarked og sikre gasforsyningen i Østeuropa. Det er danske Energinet og polske Gaz System S.A., der er bygherrer på projektet.

En 950 km lang gasrørledning vil lede naturgas fra Norge, via Danmark til Polen. De nye gasrør vil løbe fra den eksisterende Europipe II pipeline i Nordsøen hen over dele af Jylland, Lillebælt, Fyn samt Sjælland og videre over Østersøen til Polen.

Projektet vil skabe en øget gaskapacitet på 10 milliarder kubikmeter årligt. Til sammenligning var det samlede danske gasforbrug 2,5 milliarder kubikmeter i 2016. I Danmark vil det betyde lavere tariffer og gasregninger for de danske gasforbrugere samt et mere robust gassystem med flere nye forsyningsveje.

Projektet består af otte delprojekter, hvoraf COWI p.t. er udpeget som hovedrådgiver på to projekter: gas transmissionsledningen over Sjælland og gasmodtagestationen i Nybro ved Varde. Desuden er COWI underrådgiver til norske IKM på Nordsøledningen, ca. 110 km fra Europipe II til Vestkysten.

Projektoplysninger

PLACERING:

 • Sjælland 
 • Nybro ved Varde

PERIODE:
2018-2019

KUNDE:
Energinet Gas TSO A/S og Polske Gaz System S.A.

COWIS YDELSER:

Gas-transmissionsledning, Sjælland:

 • Feltundersøgelser og ledningstracéring
 • Hydrogeologiske og geotekniske undersøgelser
 • Detailprojektering af pipelines og ventilstationer
 • Udbudsspecifikationer for materialer og udstyr
 • Miljø- og sundhedsvurdering
 • Udarbejdelse af udbudspakke for anlægsentreprisen
 • Deltagelse i tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger

Gas-modtagestation, Nybro ved Varde:

 • Scanning af eksisterende anlæg
 • Proces design og detailprojektering
 • Risikoanalyser og forholdsregler til risikoreduktion
 • Dokumentation for myndighedsansøgninger
 • Detaljeret 3D modellering for alle discipliner
 • Plan for idriftsættelse af den undersøiske  rørledning
 • Detaljeret projektplanlægning
 • Udbudspakker

Kontakt

none

Erik Hansen
Chief Project Manager
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56402561

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN