Nyt anlæg skal erstatte eksisterende halmkedel

Med COWI som totalrådgiver etableres et nyt fjernvarmeanlæg på et eksisterende fjernvarmeværk, som i forvejen består af et 10 MWth halmfyret fjernvarmeanlæg samt tre naturgasfyrede spids- og reservelastkedler. Det nye skal erstatte den eksisterende halmkedel, som er af ældre dato.

Den samlede udvidelse vil blandt andet bestå af et nyt halmlager, ny kedelbygning, ny skorsten, tankgård med ammoniakvandstank til SNCR-anlæg, asketransportsystem, et nyt askelager samt en halmstøvsuger, som sikrer nem og arbejdsmiljøvenlig rengøring i halmlager og opriverrum.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2016-2018

Kunde:

Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

COWI ydelser:
  • Planlægning
  • Design
  • Udbud
  • Kontrahering
  • Opfølgning
  • Bygge- og sikkerhedsledelse

Kontakt

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN