LNG-terminal reducerer CO2-udslippet ved Preems raffinaderi

Procesindustri Løsninger

Preems raffinaderi i Lysekil er blandt de mest moderne og mest miljø- og energieffektive raffinaderier i Europa. Det er også Skandinaviens største anlæg med kapacitet til at raffinere 11,4 mio. tons råolie pr. år.

For at forbedre raffinaderiet yderligere er der bygget en LNG-terminal i tilknytning til raffinaderiet med henblik på at kunne anvende naturgas som bl.a. råvare i raffinaderiets processer. Naturgas erstatter andre kulbrinter med større miljøpåvirkninger, og raffinaderiet har dermed mindsket sit CO2-udslip med 130.000 tons pr. år. COWI gennemførte en tværfaglig projektering af det nye anlæg.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Lysekil

PROJEKTPERIODE:
2012-2014

KUNDE:
Preem AB

COWI YDELSER:

  • Projektledelse
  • Procesdesign
  • Rørkonstruktion
  • Byggekonstruktion
  • El og automatisering
  • Bygge- og monteringsledelse
  • Risiko og sikkerhed
  • Geoteknik
  • Jord-/VA-projektering

Kontakt

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN