Fornyelse af miljøgodkendelse på biomassefyret anlæg

Energiproducenten Verdos kedelanlæg består af to 80 MW ristefyrede kedler, der blev ombygget til biomasse i 2007-2009.

På grund af skærpede emissionskrav for CO₂ og NOX i ny BREF (Best Available Techniques Reference Documents), skal værket have fornyet sin miljøgodkendelse.

COWI har leveret en prioriteret liste over mulige emissionsforbedrende tiltag, omfattende optimering og ombygning af eksisterende anlæg samt etablering af kemisk røggasrensning.

Aktiviteterne i analysefasen omfattede driftsforsøg, modellering af varmebalancer og opstilling af CFD modeller for fyrrum. Testfasen omfattede opstilling, løbende koordinering og dokumentering af testprogram for at undersøge potentialet for emissionsforbedringer af det eksisterende anlæg.

I testfasen opnåede man cirka 50 % CO₂-reduktion, men det er foreløbigt konkluderet, at kemisk NOX-reduktion fortsat er nødvendig.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2017-2018

Kunde:

Verdo Produktion – Randers Kraftvarmeværk

COWI ydelser:
  • Gennemførelse af analyse- og testfase for to eksisterende biomassefyrede kedelanlæg med henblik på reduktion af CO₂ og NOX

Kontakt

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN