Udvidelse af EU's taksonomi til virksomheder

EUs taksonomi Løsninger
I forbindelse med det kommende EU-krav om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) valgte Erhvervsstyrelsen COWI til at kortlægge forordningens økonomiske konsekvenser for de ca. 2.300 danske virksomheder, der er dækket af forordningen. Projektet kortlagde indvirkningen på de indirekte påvirkede små og mellemstore virksomheder, som forventedes at skulle levere data om bæredygtighed til andre virksomheder i deres værdikæde. I regi af CSRD blev omfanget af rapportering under artikel 8 i taksonomiforordningen også taget med, og konsekvenserne heraf blev også indarbejdet i undersøgelsen.

Til analysen af de administrative konsekvenser anvendte vi tværfaglige kompetencer inden for kvalitativ metode (interviews og spørgeundersøgelse) samt kvantitative metoder (samfundsøkonomisk analyse og beregninger). Disse kompetencer blev kombineret med vores store faglighed inden for CSRD og rapportering om bæredygtighed generelt. Med vores metoder og faglige indsigt i bæredygtighed spillede vi en vigtig rolle i at vurdere de mest hensigtsmæssige metoder til at foretage disse målinger.

Denne del af opgaven vedrørte udarbejdelsen af undersøgelsesformater samt den faktiske måling af indvirkningen af artikel 8 i taksonomiforordningen på virksomhederne.

PROJEKTBESKRIVELSE

PLACERING:

Over hele verden

PERIODE:

Maj 2023-december 2023

KUNDE:

Erhvervsstyrelsen

COWI YDELSER:

  • Spørgeskemaundersøgelse
  •  Interviews med interessenter
  •  Samfundsøkonomisk analyse
  •  Konsekvensvurdering
  •  Udvikling og afprøvning af formater
 

Kontakt

COWI employee Mette Dalsgaard

Mette Dalsgaard
Society, Economics and Environment
Associate Senior Business Development Director, Denmark

Tel: +45 56401005

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN