ESG-YDELSER 

En virksomhed kan styrke sine forretningsmæssige fordele og fremtidssikre sig ved at arbejde struktureret med ESG-aktiviteter (Environment, Social og Governance). Dette inkluderer at reducerer miljøpåvirkning, forbedre arbejdsforhold, og overholde rapporteringskrav. Ved at integrere ESG på en strategisk måde kan virksomheden minimere risici og udnytte fremtidige muligheder, samtidig med at skabe en mere bæredygtig forretning. 

I COWI har vi mange fagspecialister på tværs af sektorer og fagområder med stor erfaring i at støtte vores kunder i at løfte den bæredygtige dagsorden og håndtere komplekse ESG-aktiviteter og rapportering. Vi tilbyder strategiske og tekniske ydelser inden for miljøforhold, sociale forhold og ledelse, der hjælper virksomheder med at håndtere risici, opnå gevinster og nå i mål med ESG-rapporteringen. 

Vi tilbyder ESG-ydelser, der spænder over hele investeringens livscyklus, herunder hjælp til formulering af konkrete målsætninger, etablering af KPI’er og rådgivning om kommunikation og rapportering af ESG-strategien.

Vores omfattende ekspertise inden for rådgivning og konkret løsning af tekniske områder af rapporteringen er med til at sikre, at virksomheder lever op til EU’s rapporteringskrav og samtidig skaber forretningsmæssig værdi på både kort og lang sigt ved at arbejde strategisk og pragmatisk med de muligheder og risici, der er på tværs af virksomhedens værdikæde. 

VORES YDELSER OMFATTER:

STRATEGISK RÅDGIVNING INDEN FOR ESG OG BÆREDYGTIGHED
 • Konkretisere tiltag i forhold til den eksisterende strategi og visioner 
 • Rådgive og sparre om grønne strategirevisioner 
 • Fokus på, hvordan rapporteringskravene kan integreres strategisk i forretningen, så de ikke bare bliver en byrde, men også skaber værdi
 • Udvikle grønne indkøbspolitikker – simpel due diligence og risikovurderinger i leverandørkæder
 • Integrere FN’s verdensmål i strategi og organisation
 • Forankre bæredygtighed i organisationen ved at opbygge kapacitet og øget opmærksomhed.
EU’S TAKSONOMI
 • Vurdere om virksomhedens aktiviteter falder ind under EU’s taksonomi
 • Teknisk screening af virksomhedens projekter og investeringer
  – Vurdere om aktiviteterne bidrager til mindst et af miljømålene (væsentligt bidrag)
  – Vurdere om aktiviteterne opfylder kriterierne for ’do no significant harm’ for de øvrige miljømål
 • Screene om aktiviteterne er i overensstemmelse med de sociale minimumsgarantier. 
EU’S RAPPORTERINGSDIREKTIV OM BÆREDYGTIGHED (CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE, CSRD)
 • Dobbelt væsentlighedsvurdering på de 12 standarder for ESG beskrevet i de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) 
 • Rådgive om værktøjer til ESG-rapportering
 • Rådgive om, hvordan de nye rapporteringskrav kan integreres strategisk i forretningen
 • Afrapportere på de 12 standarder for ESG beskrevet i ESRS under CSRD
 • Sektorspecifikke fagkompetencer, der sikrer kendskab til virksomhedens kerneforretning, potentialer og begrænsninger
 • Kvalificere og identificere virksomhedens bæredygtighedspotentialer på tværs af miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.
KLIMAREGNSKAB
 • Indsamle og kvalificere data
 • Beregne for scope 1, 2 og 3, jf. drivhusgasprotokollen (Greenhouse Gas Protocol)
 • Identificere og komme med forslag til reduktionstiltag
 • Formulere mål for reduktionspotentialer 
 • Kommunikere og formidle indsatserne. 
Juster resultater