Bæredygtighedsledelse på stort bygningsrenovationsprojekt

ESG ydelser Løsninger

For en privat investor har COWI udarbejdet og leveret en bæredygtighedsstrategi med et overordnet regelsæt for visionen og ambitionen for renovering af alle bygninger i et stort renoveringsprojekt i det centrale København. Et projekt, hvor der var stor fokus på arkitekturen og kulturarven i bevaringsværdige bygninger.

Bæredygtighedsstrategien understøttede investorens overordnede selskabsstrategi for ESG (environment, social and governance), som udstak rammerne for projektets ikke-økonomiske resultater, strategier og politikker i forbindelse med renoveringen af det 50.000 m² store byggeri.

Bæredygtighedsstrategien opridsede potentialet for at gøre en forskel igennem bæredygtig projektledelse og beskrev, hvordan prioriterede bæredygtighedsforhold skulle integreres igennem hele projektet. Den indarbejdede de positive indvirkninger i forhold til FN's verdensmål for bæredygtighed (SDG) og sikrede synlighed og gennemsigtighed ved alle bidrag.

Renoverings- og omdannelsesprojektet indeholdt oplysninger, der blev aktivt brugt til investorens ESG-rapportering, såsom reduktion af CO₂-aftryk, genbrug eller genanvendelse af materialer, energiforbrug samt reduktion af affald på selve byggepladsen, som blev indrapporteret sammen med kriterierne fra EU's taksonomi.

PROJEKTBESKRIVELSE

PLACERING:
København

PERIODE:
Januar 2022 - februar 2023

KUNDE:
Avinor AS

COWI YDELSER:

  • Bæredygtighedsledelse
  • ESG-rapportering

Kontakt

Kirsten Mariager
Business Development Director
Green Transition Advisory, Denmark

Tel: +45 22107209

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN