varmepumper nedbringer co2-udledning med 2.700 tons årligt

Danfoss arbejder målrettet på at reducere energiforbruget på virksomhedens fabrikker i hele verden. Som led i dette har virksomheden indgået et tæt samarbejde med COWI om at opnå energibesparelser.

Varmepumper og produktion af centralvarme på basis af overskudsvarme har været et særligt fokusområde i samarbejdet, da Danfoss' fabrikker typisk har et stort varmebehov og store mængder overskudsvarme.

Et konkret eksempel på samarbejdet er et varmegenvindingsprojekt hos Danfoss i Nordborg, hvor blandt andet samproduktion af kølevand og centralvarme på fire store varmepumper medfører en årlig besparelse på 3,4 millioner kroner. Projektet nedbringer årligt gasforbruget med 1,2 millioner m³ og CO₂-udledningen med 2.700 tons.

Info om projektet

Lokation:
Danmark

Kunde:
Danfoss

Projektperiode:
2015-2016

COWI ydelser:

  • Kortlægning og analyse af varmegenvindingspotentiale
  • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag
  • Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Kontrahering
  • Fagtilsyn
  • Byggeledelse
  • Idriftsættelse
  • Dokumentation af energibesparelse
        

Kontakt

Steffen Kræn Julsrud
Leading Project Manager
Industry and Data Centres, Denmark

Tel: +45 5640 6349

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN