Bedre infrastruktur i pearl river-deltaet

Pearl River-deltaet er et af de mest tætbefolkede områder i Kina. Den kraftige vækst i området har skabt et stort behov for bedre transportforbindelser mellem byerne i deltaet (Hongkong, Shenzen, Guangzhou, Zhongshan, Zhuhai og Macau). Den nye forbindelse vil skabe en megaby med over 50 millioner indbyggere.

Den 50 kilometer lange Hong Kong–Zhuhai–Macau Fixed Link består af adskillige broer, to kunstige øer og en sænketunnel på seks kilometer.

Tunnelen er verdens længste sænketunnel til vejtrafik og består af to tunnelrør med tre spor i hver retning. Der blev bygget og anlagt 33 tunnelelementer – hvert element målte op til 180 m x 38 m x 11 m og vejede 72.000 tons. Tunnelelementerne er udformet med en betonstruktur, der sikrer vandtæthed på samme måde som på andre lange sænketunneler, såsom Øresundstunnelen mellem Danmark og Sverige og Busan-Geoje-tunnelen i Sydkorea.

Tunnelen skal efter planen åbne i 2018.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:

Hong Kong

PERIODE:

2010-2018

KUNDE:

Joint venture anført af CCCC (China Communication Construction Company)

COWIS YDELSER:
  • Konceptdesign
  • Projektforslag
  • Teknisk assistance før udbud
  • Udbudsprojekt
  • Tilsyn med jordbundsundersøgelse
  • Detailprojektering

Kontakt

Tommy Olsen
Major Tunnels Market Director / Head of Sustainability Transportation International
Tunnels and Underground Infrastructure, Denmark

Tel: +45 28431017

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN