Ny vindafskærmning skal sikre en endnu bedre Storebæltsbro

Broer Løsninger

Nu kan trafikanter se frem til en mere komfortabel oplevelse og bilister med tomme trailere kan ikke mindst se frem til en mere sikker oplevelse, når de kører over Storebæltsbroen i perioder med kraftig sidevind.

Den nye vindafskærmning på Østbroen, som består af lodrette lameller omkring ankerblokke og pyloner, vil beskytte vindfølsomme køretøjer mod kraftige vindstød, der potentielt kunne forsage uheld. Vindafskærmningen er en del af en større opgradering af trafiksikkerheden på strækningen over Storebælt og vil sammen med de mobile autoværn gøre det lettere at sikre en flydende trafik på broen, hvis et uheld skulle skabe kø. Samtidig med at de mobile autoværn har øget trafiksikkerheden, er Sund & Bælts mulighed for at gennemføre driftsarbejder på broen under sikre forhold, væsentligt forøget.

Sund & Bælt har med støtte fra COWI taget beslutningen om etablering af vindafskærmningerne ud fra analyser af vindrelaterede trafikulykker og trafikrestriktioner. Desuden har Sund & Bælt samtidig haft øje for vindafskærmningens design og dens indflydelse på broens samlede arkitektoniske udtryk.

Skærmene er opsat på den ene side af ankerblokkene med en udbredelse på 20m, samt på begge sider af hver pylon med en udbredelse på 2x20m.

COWI har i samarbejde med arkitekterne Dissing+Weitling og FORCE Technology stået for projektering af vindafskærmningen og har desuden bistået ved tolkningen af de gennemførte vindtunnelforsøg.

PROJEKTOPLYSNINGER

Lokation: 
Danmark

Projektperiode:
2021-

KUNDE:
A/S Storebælt

Kontakt

Niels Bitsch
Project Director
Bridges and Civil Structures, Denmark, Denmark

Tel: +45 56401219

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN