nyt boligområde med ca. 600 boliger

Infrastruktur Løsninger

Ved Olof Asklunds gata i Södra Änggården er der en detailplanlægning i gang, vis formål er at skabe et nyt boligområde med ca. 600 boliger, som skal stå færdigt i 2021.

Planen indgår som første etape i et større planområde, som i sin helhed bidrager til ca. 2.300 nye boliger i Högsbo.

I forbindelse med bygningen af denne første etape skal der også anlægges en ny bydelspark på 2 ha samt 2 bolignære parker på hver ca. 0,3 ha. Der planlægges også etablering af et mindre ikke-trafikeret torv inden for området.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Södra Ängården, Göteborg

PROJEKTPERIODE:
2017

KUNDE:
Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen

COWI YDELSER: 

  • Udformning
  • Belysningsforslag
  • Systemdokumentation
  • Omkostningsberegninger

Kontakt

Thomas Lindblad

Thomas Lindblad
Vice President
Urban Development, West

Tel: +46 10 850 12 70

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN