RESULTATDATABASEN SAMLER MILJØSTYRELSENS FAGDATA

Planlægning Løsninger

Resultatdatabasen er vandplanlægningens fremtidige opsamlingssted for de fagdata, der skal præsenteres for interessenterne, bl.a. kommuner, interesseorganisationer og EU.

Databasen skal sammenstykke data på en ensartet måde, så data kan eksporteres til et standardformat, der er brugbart og lever op til EU's krav til indrapportering. Derfor defineres processer for standardisering af miljødata indsamlet fra fire forskellige fagområder.

En ekstern brugergrænseflade vil udstille data på en ny måde, der åbner op for nye anvendelser, til gavn og værdi for alle interessenter og brugere.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2018-2019

KUNDE:
Miljøstyrelsen

COWIS YDELSER:

  • It-arkitektur
  • Systemdesign
  • Tekniske analyser af hardware og software
  • Databasedesign
  • Softwareudvikling
  • Behovsafklaring og forretningsanalyse
  • Dataanalyse og dataprocesseringsanalyse
  • Kravspecifikation
  • It-projektledelse.

Kontakt

Allan Wittorff
Project Manager
GIS and IT, Denmark

Tel: +45 56407746

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN